Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Nová Rada Libereckého kraje se poprvé sešla se starosty obcí a měst

Nová Rada Libereckého kraje se poprvé sešla se starosty obcí a měst

[29760|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/satrosta3_5abc3ec58b.jpg]

29. 01. 2009
[id:7435|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Všichni členové Rady Libereckého kraje se dnes setkali v sále Expo Centra Babylon v Liberci se starosty obcí a měst našeho regionu.

Na programu byla  prezentace jednotlivých radních a jejich resortů, představení Zastoupení LK v Bruselu a náplň práce Krajského úřadu LK. Na závěr se uskutečnila diskuse mezi účastníky setkání z řad starostů, jichž bylo na 130, a členy Rady LK.

V úvodu hejtman  Stanislav Eichler, zdůraznil, že dobré    nastavení komunikačního mechanismu spolupráce představitelů  kraje se starosty je jedním  z důležitých prvků práce nové krajské vlády.

Poté představil svůj resort, včetně zastoupení LK v Bruselu, o jehož činnosti referoval vedoucí ZLK Pavel Branda. Dále prezentovali své rezorty  Lidie Vajnerová, statutární náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Zdeněk Bursa, člen rady kraje pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a územního plánování, Radek Cikl, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Vít

Příkaský, náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Martin Sepp, náměstek hejtmana pro resort dopravy, MUDr. Pavel Novák, člen rady kraje pro resort zdravotnictví, Pavel Petráček, člen rady kraje pro resort sociálních věcí a menšin a na závěr Jaroslav Podzimek, člen rady kraje pro resort zemědělství a životního prostředí.

O fungování Krajského úřadu LK informoval jeho ředitel Bohdan Tomáš a někteří vedoucí odborů KÚLK.

V oficiální části diskuse vystoupil jako první Marek Pieter, starosta Desné, který se mimo jiné otázal, jaký je stav vyjednávání o otevření silnice kolem přehrady Souš.

Náměstek hejtmana Vít Příkaský zdůraznil, že snahou kraje je, aby silnice, která může ovlivnit lepší rozvoj hospodářsky slabé oblasti Frýdlantsko, byla otevřena celoročně. Ovšem je třeba získat souhlas všech 13 dotčených složek. „Jednání probíhají a je  možné, a kraj na tom má velký zájem, že by  silnice II/290 Souš – Smědava, byla zprovozněna celoročně závěru letošního roku,“ řekl Vít Příkaský.

Starosta Železného Brodu Václav Horáček vznesl dotaz, jak bude probíhat kontrola optimalizace školství, schválená předchozí krajskou vládou. Náměstek hejtmana pro školství Radek Cikl odpověděl, že byly ustanoveny dvě kontrolní skupiny a výsledky budou známy v průběhu půl až tři čtvrtě roku.

Starosta Příšovic Antonín Lízner upozornil na nutnost řešení komunikace R35 v souvislosti s ničením komunikací, které patří kraji. Podle něj: „Kamióny doslova hoblují vozovky v našich obcích a městech,“ řekl. Náměstek hetmana pro dopravu Martin Sepp odpověděl, že Rada kraje

bude s dokumentem, který vizualizuje tři varianty dopravního koridoru R35, seznámena na svém zasedání 3. 2, zastupitelstvo na semináři 24. 2. a poté bude dokument představen veřejnosti v celém Libereckém kraji.

Starostka Turnova Hana Maierová upozornila, že nedostatek peněz na kulturu a opravu památek se posléze promítnou i v cestovním ruchu. Statutární náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová toto potvrdila a poděkovala za to, že obdobné názory, jako má ona, mají i starostové.

Starostka Karlovic Vlasta Špačková upozornila na neradostný stav místních komunikací, neboť na jejich opravy obce nemají finanční prostředky. Zde by mohl podle ní pomoci Liberecký kraj. Martin Sepp ubezpečil, že se kraj bude snažit.

Poslední blok námětů pro další setkání uvedl starosta Hrádku n. N. Martin Půta. Podle něj  je třeba, aby kraj podpořil zvýšení příjmů nejen kraje, ale i městských a obecních samospráv, například tak, že by spotřební dané a některé další proudily rovnou do rozpočtu.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302