Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Nová výstava v Kittelově domě v Krásné – Pěnčíně mapuje historii kraje

21. 08. 2019

Novou expozici lze zhlédnout v Kittelově domě v Pěnčíně-Krásné. Ve třech patrech domu od sklepení až po první patro domu se návštěvníci mohou seznámit se zajímavou historií a prehistorii zdejšího kraje, je zde archeologická, geologická a mineralogická výstava, připomínající i dávnou, ale velmi významnou produkci kamenných sekerek, nebo těžbu a výrobu pokrývačské břidlice.  V letní sezóně (srpen a září) je otevřeno denně mimo pondělí, vždy od 9 do 17 hodin. V říjnu o víkendech, mimo sezónu bude otevřeno již jenom během konání kulturních akcí.

Pozornost je věnována lidové architektuře a umění. Vrcholem muzea je část věnovaná osobě Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela a tradičnímu regionálnímu lidovému léčitelství. Samotným exponátem je i dům sám. Zajímavou formu mají sklepení, původní zachované a zrestaurované jedinečné černé kuchyně i další interiéry patrového roubeného, hliněnou vymazávkou opatřeného domu.  Nezapomnělo se ani na Žitavsko, které je zde představeno krom samotného historického města i Žitavskými horami s hradem a klášterem Oybin. 

Kittelův dům spolu s několika dalšími památkově chráněnými stavbami tvoří jádro dnešní obce Krásná (Šumburk, Schumburg). Celý soubor staveb, jakož i název dnešní místní části souvisel s lékařskými, lékárnickými a léčitelskými aktivitami Jana Josefa Kittela v druhé polovině 18. století. K majestátnímu Kittelovu domu vede cesta vycházející z malé návsi, roubené kostelem sv. Josefa a farou.  Zhruba uprostřed mezi kostelem a farou byl postaven morový sloup Nejsvětější Trojice.

„Celý areál má skutečně mimořádnou atmosféru. Interiér kostela sv. Josefa je už postupně restaurován a již nyní je vidět, jaká krása se uvnitř nachází. Liberecký kraj podpořil z dotačního fondu opravu této památky a v podpoře bude pokračovat. Na řadu také přijde podpora restaurování barokního sloupu Nejsvětější Trojice,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Trochu stranou, jakoby ochraňovala vstup k celému areálu, stojí na vyvýšeném podstavci socha sv. Josefa. Zděná kaple se studánkou s mírně radioaktivní vodou je první z řady níže po svahu se nacházejících podobných zděných a zaklenutých staveb s rozměrným bazénkem. Tyto stavby pravděpodobně již od 2. poloviny 18. století sloužily k vodoléčbě. Léčivé účinky jsou dodnes tradovány hlavně v ústní tradici. Dalších několik budov z původního areálu se již nedochovalo. Patřila k nim dřevěná budova školy umístěná jižně od kostela, v literatuře zmiňované Kittelovy skleníky a několik dalších drobnějších staveb. Budova pravděpodobně bývalé stodoly uzavírající dvůr domu na severní straně je proměněna na rekreační objekt bez památkových a architektonických ambicí, naproti tomu dnešní budova Kittelova muzea západně od Kittelova domu, svojí podélnou osou orientovaná souběžně s cestou, je dochována ve stavu z přelomu 19. a 20. století.

Kittelův dům byl v roce 2004 na pokraji zkázy. S ohledem na památkový charakter domu a stav jeho poškození byl následně investorem Obcí Pěnčín dlouhá léta nákladně opravován a restaurován. V červnu 2019 byla dokončena stavební část rekonstrukce.

Po dokončení stavební rekonstrukce zde probíhaly další práce na vnitřním vybavení domu a dokončena a osázena byla i Kittelova bylinná zahrádka. Již od roku 2017 byly připravovány výstavy a expozice. S ohledem na význam domu byla navázána spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově a externím zpracovatelem ze Žitavy. Od počátku se kladl důraz na atmosféru a původní smysl, ale samozřejmě i na odborně a poutavě podložená sdělení a historická fakta. Postupně tak v rámci týmu vznikl koncept výstav a začaly se připravovat exponáty. Vše bylo dokončeno v létě roku 2019, nyní se výstavy a expozice otevírají veřejnosti.

Akce probíhá v rámci projektu Slow tourism v Euroregionu Nisa – č. 100266935 Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Partnery projektu je investor a vlastník Kittelova domu Obec Pěnčín a Město Žitava.

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324