Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Nově schválené projekty z česko-polského přeshraničního programu

Nově schválené projekty z česko-polského přeshraničního programu

[30858|e06452dd288794d37498b4bc0f774109|5|public/orlk/logo_programu_c8c10d0ac6.jpg]

20. 03. 2009
[id:7722|autor:Ing. Hozáková Martina|email:martina.hozakova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 474|mobil:|aktualizace:]

Dne 16. – 17. 03. 2009 proběhlo v Pardubicích 3. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru (MV) v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Pro toto zasedání MV bylo předloženo celkem 139 projektových žádostí. Registrováno a projednáno na Monitorovacím výboru bylo celkem 97 žádostí. MV na svém zasedání doporučil celkem 64 projektů (z toho 8 náhradních projektů pro oblast podpory 1.1).


Na stránkách Programu  je zveřejněn seznam projektů, které byly Monitorovacím výborem projednány a doporučeny k financování z ERDF včetně případné podmínky. Úspěšní i neúspěšní Vedoucí partneři budou nejpozději do 3 týdnů vyrozuměni dopisem ze strany JTS.

Vzhledem k tomu, že prostředky v oblasti podpory 1.1 – Posilování dostupnosti již byly vyčerpány a MV pro případné úspory doporučil dostatečné množství náhradních projektů, je předkládání projektů do oblasti podpory 1.1 ukončeno.

MV stanovil konečný termín pro předkládání žádostí, které budou projednány na MV v dubnu 2010, na 20. listopad 2009.

V souvislosti s tím, že MV odsouhlasil změny v Programovém dodatku, budou aktualizovány také navazující dokumenty, zejména Příručka pro žadatele. Z tohoto důvodu doporučujeme s přípravou projektů vyčkat až do doby zveřejnění aktualizované verze Příručky.

Ing. Hozáková Martina
martina.hozakova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 474