Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Novela zákona o cestovním ruchu má více chránit spotřebitele

20. 04. 2012

 

V těchto dnech vrcholí přípravy novely zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Libereckým podnikatelům bude podle náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerové (SOS) „Věcný záměr návrhu zákona o cestovním ruchu“ představen na 4. ročníku Fóra cestovního ruchu, které se bude konat 25. dubna od 9 hodin v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu, 3. p., zastupitelský sál č. 326. 

Hlavním účelem této dílčí novely je zvýšení ochrany spotřebitele, jeho lepší informovanost a zpřesnění podmínek podnikání pro cestovní kanceláře a cestovních agentury. Snahou ministerstva je aby tato dílčí novela začala platit hned na začátku roku 2013.

Nastavení jasných a srozumitelných pravidel v oblasti cestovního ruchu je jedním z hlavních plánů MMR pro letošní rok. Kromě novely zákona připravuje MMR také novou koncepci pro období 2014 – 2020. Jedná se o základní střednědobý strategický dokument v oblasti cestovního ruchu, jehož součástí budou cíle, priority a konkrétní opatření, které budou realizovány na podporu rozvoje cestovního ruchu v tomto období.

Diskusi k tématu cestovního ruchu v České republice a k jeho koordinaci otevřeli zástupci MMR také na konferenci „Cestovní ruch na prahu 3. tisíciletí“, která se konala tento týden v Praze.

Nutnost novelizovat zákon o cestovním ruchu vzešla z vyhodnocení současného stavu a z konzultací s odbornou veřejností. Dalším popudem bylo zpoždění novely Směrnice Rady č. 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy ze strany evropské komise Tato „dílčí novela“ byla zařazena do Plánu legislativních prací vlády na rok 2012.

Podle záměru je třeba nastavit systém řízení cestovního ruchu, který bude fungovat na principech destinačního managementu a na kvalitní mezisektorové komunikaci.

„Mělo by to přinést zvýšení výkonnosti cestovního ruchu, tedy zamezení snižování konkurenceschopnosti destinací a podnikatelů, poklesu příjmů státního rozpočtu generovaných cestovním ruchem,“ míní náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerová.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588