Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Novým ředitelem Oblastní galerie Liberec bude Filip Suchomel

16. 11. 2022

Liberecký kraj vypsal po rezignaci Pavla Hlubučka výběrové řízení na post ředitele Oblastní galerie Liberec. Do něj se přihlásilo šest uchazečů. Krajští radní včera odsouhlasili jmenování nového šéfa, kterým se stal Filip Suchomel, jenž se oficiálně ujme své funkce 1. března 2023. Do té doby povede libereckou galerii Vladislav Mareš.

„Bývalý ředitel Pavel Hlubuček odešel ze dne na den. Jeho dočasným zástupcem je pan Vladislav Mareš. Do prvního kola výběrového řízení na post nového ředitele liberecké galerie se přihlásilo šest uchazečů. Na ústní pohovor jsme pak pozvali tři z nich. Jako nejlepší kandidát se nám jevil pan Filip Suchomel, který nás jednoznačně přesvědčil o své kompetentnosti svým projevem, profesionálním přístupem a vizí organizace otevřené zahraniční spolupráci. Velký akcent kladl Filip Suchomel na spolupráci s dalšími organizacemi ve městě, a to to nejen organizacemi kraje, ale také s univerzitou. Velký důraz kladl také na práci s veřejností, zejména dětmi a mladými lidmi. Vítám ho v nové funkci a přeji mu mnoho štěstí,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Filip Suchomel je historik uměni a japanolog narozený v Praze, vystudoval obory orientalistika-japanologie a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval mimo jiné jako vedoucí asijského oddělení Náprstkova muzea v Praze a byl ředitelem Sbírky asijského umění Národní galerie. Ve své odborné práci se zaměřuje na výzkum japonského a čínského umění se speciálním zřetelem na otázky kulturní výměny mezi Západem a Východem. Dlouhodobě se věnuje výzkumu sbírek japonského a čínského umění z národních i regionálních muzeí a rovněž z hradních a zámeckých sbírek, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

„Komise pochopitelně zvažovala i zaměření budoucího pana ředitele, které je jasné orientované na východní a japonské umění. To není oblast, které se naše galerie věnuje, nicméně po diskuzi, kterou jsme na toto téma vedli i s panem Suchomelem, jsme došli k závěru, že je to jen jeden z aspektů. Za velmi důležitou považujeme jeho velkou zahraniční zkušenost, přesah, který je schopen do naší instituce přinést a posunout ji dál,“ doplnila náměstkyně Květa Vinklátová.

Výběrová komise hodnotila uchazeče v tomto složení: náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová, člen rady kraje pro zdravotnictví Vladimír Richter, vedoucí krajského odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu René Brož, předseda Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje Daniel David, ředitel Galerie výtvarného umění Cheb Marcel Fišer, náměstkyně pro odbornou činnost a vedoucí oddělní sbírek Galerie hlavního města Prahy Helena Musilová, vedoucí kurátor Galerie Středočeského kraje Richard Drury, ředitel Galerie Kampa – Nadace Jany a Medy Mládkových Jan Smetana, místopředseda Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní Galerii Liberec a vedoucí Katedry umění Technické univerzity v Liberci Jan Stolín a s poradním hlasem byl přítomen také primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník.

 

  

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419