Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Novými Mistryněmi tradiční rukodělné výroby v kraji jsou pekařka perníků Jiřina Růtová a kreslířka na sklo Jana Sojková

10. 03. 2015

Liberecký kraj se zasazuje o zachování tradiční lidové kultury a jako každým rokem, i letos si všímá těch, kteří se této oblasti věnují, a uděluje titul Mistr rukodělné výroby.

Nominační podklady každoročně zpracovává Muzeum Českého ráje v Turnově, které je regionálním pracovištěm péče o tradiční lidovou kulturu v kraji. V letošním roce zadaná kritéria splnili dva řemeslníci, kterým Rada LK na svém zasedání 3. března udělila titul Mistr tradiční rukodělné výroby. Této pocty se dostalo paní Jiřině Růtové za tradiční pečení a zdobení perníků a PhDr. Janě Sojkové v oboru podmalby na skle.

„Titul Mistr tradiční rukodělné výroby je formou veřejného uznání a podpory těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím,“ vysvětlila statutární náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová.

Titul může být podle ní udělen pouze občanům České republiky s trvalým pobytem na území Libereckého kraje a výrobcům činným v oborech tradiční rukodělné výroby, které jsou zásadním způsobem ohroženy, či jim přímo hrozí zánik.

LK se zavázal k ochraně, zachování a identifikaci kulturního dědictví, které je předávané z generace na generaci a je znakem identity a kontinuity obyvatel kraje. Podporuje tímto úctu ke kulturní rozmanitosti a lidské tvořivosti.

„Z tohoto důvodu byl zřízen seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje. Díky tomuto seznamu lze získat ucelený přehled o dochovaných projevech tradičního kulturního dědictví v našem regionu,“ informovala náměstkyně hejtmana s tím, že je-li nějaký regionální projev ojedinělý, může být navržen i do celostátního seznamu.

„V Libereckém kraji je v letošním roce na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury zapsáno tradiční výroba vánočních ozdob v Poniklé a loutkářství v kraji,“ doplnila.

Jmenovací dekrety obou Mistryň tradiční rukodělné výroby budou oceněným předány koncem května v rámci 21. ročníku turnovských Staročeských řemeslnických trhů.

Tradiční pečivo – pečení a zdobení perníků

Jiřina Růtová (20. prosince 1949)

Pečení a zdobení perníků je stará folklorní tradice. Jiřina Růtová vyniká mezi ostatními tvůrci folklorního pečiva originálními nápady, velmi chutným a trvanlivým perníkem i jeho vkusným a neotřelým zdobením.

Paní Jiřina pochází z Janova Dolu v Podještědí. Již od malička milovala chuť perníkového koření a perníčky si vždy přinášela jako suvenýry z poutí. Lásku k pečení získala už v dětství díky mamince a babičce. Po ukončení základní školní docházky usilovala o přijetí do učení na cukrářku, ale s ohledem na tehdejší zvyklosti se vyučila mlynářkou. Navzdory tomu, že jí nebylo dopřáno vyučit se ve vytouženém oboru, cestu k cukrářskému řemeslu si nakonec našla. Roku 1985 v obci Všelibice zorganizovala kurz pečení a zdobení perníků pod vedením Vlasty Vojtíškové z Liberce, která paní Růtovou ovlivnila v mnoha směrech perníkářských dovedností. O deset let později začala Jiřina Růtová podnikat na živnostenský list. Náplň její živnosti představuje vedle perníků také pečení svatebních a narozeninových dortů, zákusků aj. cukrářských výrobků. Jako perníkářka pracuje s pravým včelařským perníkem, tento druh jí vyhovuje především v tom, že nemusí zrát do druhého dne, ale může se péct v podstatě bezprostředně po zpracování těsta a lehkém vykynutí. Námětová pestrost jejích výrobků je široká – od příslušníků říše zvířat až po moderní motivy – viz např. perník husara na koni náročný v požadavcích na věrnost skutečným reáliím uniformy, výzbroje apod. Tento rok slaví 20 let svého cukrářského provozu. Její originální perníkářský rukopis obdivují ročně tisíce návštěvníků historických jarmarků a trhů tradičního řemesla po celé České republice. V její tvorbě se odráží místní, podještědské, i rodinné tradice; respekt k odkazu lokálních lidových zvyklostí je pro celou její činnost (tradiční pečivo, zdobení kraslic, vystupování ve folklorním souboru Horačky atd.) charakteristický, svou aktivitou se po léta všestranně zasazuje o zachování a prezentaci řady projevů tradiční lidové kultury v Libereckém kraji.

Podmalby na skle

PhDr. Jana Sojková (31. prosince 1948)

Jana Sojková pochází původně z Prahy, ale etnografická profese ji zavedla do Podkrkonoší, kde většinu života žije. K tradičnímu lidovému řemeslu (podmalbě na skle) se dostala až díky muzejní práci. V letech 1967–1973 vystudovala na Karlově univerzitě v Praze obor národopis – hindština. Zájem o lidové umění ji dovedl k odborné práci v muzeu. Pracovala v městském muzeu ve Vysokém nad Jizerou a v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí. V muzejních sbírkách se seznámila s podmalbami na skle a začala se jim věnovat nejen po odborné stránce. Zhruba od devadesátých let minulého století má malování podmaleb na skle jako svůj velký koníček. Podmalby, které paní Sojková vytváří, vycházejí z lidové tvorby především 19. století. Zejména se inspiruje obrázky světců. Mezi její nejoblíbenější podmalby patří vyobrazení Noemovy archy či zobrazení sv. Cecílie. U obrázků se však snaží neopakovat se, aby každý výtvor byl originální. Pracuje i na objednávku, ale pouze téma je předmětem objednávky, poněvadž chce mít při malování volné pole působnosti. Jana Sojková se velice často účastní různých tradičních řemeslnických trhů v Libereckém kraji nebo v regionu Krkonoše. Několikrát také vystavovala své práce v galeriích a muzeích u nás i zahraničí. V našem regionu je jednou z posledních, která ovládá tuto rukodělnou techniku. Při výrobě přitom dodržuje tradiční technologie i způsob podmalby na sklo, její obrazy nesou všechny znaky rukodělné výroby.

Bližší informace poskytne:

Miloslava Hamplová, odborný pracovník odd. kultury KÚLK

miloslava.hamplova@kraj-lbc.cz

tel.: 485226591

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588