Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

O mladé odborníky v zemědělství je zájem

Daníčková Blanka

tiskový mluvčí

  • 30. 01. 2017 10:47

Sdílet článek

Zvýšit zájem mladý lidí o odvětví zemědělství a představit jej jako perspektivní obor. S takovým cílem přichází mezi studenty zástupci jednoho z největších a nejúspěšnějších zemědělských podniků Libereckého kraje, ZOD Brniště.

To už několik let úspěšně spolupracuje se Střední školou hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu, kde spolu s Libereckým krajem podporuje žáky zemědělských oborů nejen formou stipendia, ale umožňuje jim i vykonávat odborné praxe ve svých moderních provozech. Po úspěšném ukončení školy nabízí absolventům široké možnosti uplatnění jako zaměstnancům nebo jako soukromě hospodařícím zemědělcům formou programů podpory mladých zemědělců.

Odborníci z Brniště se proto vypravili mezi studenty zemědělské školy a pro žáky učebních oborů Zemědělec-farmář a Opravář zemědělských strojů a studijního oboru Agropodnikání uspořádali zajímavou přednášku o zemědělství. „V úvodu přednášky pohovořil předseda představenstva ZOD Brniště Petr Kubíček o historii, současnosti i perspektivami rozvoje družstva a vzápětí se zaměřil na zemědělství jako celek. Ve své prezentaci ho představil jako moderní a perspektivní odvětví hospodářství, které v současnosti stejně jako jiná odvětví zažívá velký rozmach technologií,“ popsala Alena Dvořáková, ředitelka Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Přiblížil zemědělství jako moderní a rozvíjející se obor. Samozřejmostí v zemědělství už jsou stroje navigované systémem GPS, zavádějí se dojicí automaty řízené počítačem, kam si kráva sama dojde a nechá se podojit, v Americe už se zkouší řízení zemědělské výroby pomocí dronů. „Zkrátka zemědělství dávno není špinavá dřina jako dřív, dnešní zemědělci dělají těžkou práci moderními stroji řízenými pomocí tlačítek a joysticků a lopatou nebo vidlemi se ohánějí jenom minimálně. Vzhledem ke stoupajícímu počtu obyvatel na zemi a současnému snižování výměry zemědělské půdy i probíhajícím klimatickým změnám je zřejmé, že zemědělství bude i nadále získávat na důležitosti a bude stále potřebovat mladé a perspektivní zaměstnance,“ zdůraznil Petr Kubíček.

Se žáky a studenty studijního oboru Agropodnikání se zástupci ZOD Brniště sešli na neformálním obědě, kde v uvolněné atmosféře odpovídali na různé dotazy o možnostech praxe, prázdninových brigád, programů podpory mladých zemědělců, dalšího zaměstnání a jak jinak, i na výši platu. 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky