Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

O prázdninách bude Krajská vědecká knihovna otevřena, dojde jen k částečnému omezení provozu

15. 05. 2018

V minulých dnech jsme vás informovali o možném uzavření knihovny během prázdnin. Vzhledem k vývoji výsledků výběrových řízení budou v letošním roce realizovány pouze aktivity, které návštěvníky knihovny neomezí ve velké míře.

Letní provoz bude, tak jako každý rok, mírně omezen. V období od 16. do 29. 7. bude mít knihovna po dobu 14 dnů ZAVŘENO a budou probíhat obvyklé úpravy interiéru, jako je čištění koberců, revize fondu, pastování podlah apod. – tedy činnosti, na které není v běžném provozu čas a ani prostor,“ vysvětluje ředitelka knihovny Blanka Konvalinková a dodává, že „v termínu od 30. 7. do 19. 8. pak bude následovat omezený provoz, kdy půjčovny nabídnou své služby pouze v pondělí, ve středu a v pátek, informační služba a internet budou fungovat každý den. Veškeré informace ohledně letní otevírací doby naleznou zájemci na webových stránkách knihovny.“

Z aktivit projektu IROP bude knihovna realizovat mimo jiné digitalizaci dokumentů
(zejména germanik z Českých zemí) a restaurovat staré a vzácné tisky.

„V tomto roce zvládneme vyměnit mediální tabule na venkovním plášti budovy, kde budeme zveřejňovat upoutávky na naše akce v jiném formátu a lepší kvalitě než dosud. Plánujeme i rozsáhlou přípravu na přechod na RFID technologii, která zabezpečí lepší ochranu knihovního fondu a komfortnější možnost samoobslužné výpůjčky,“ doplnila Konvalinková.

K dlouhodobějšímu uzavření knihovny, při kterém budou v knihovně prováděny stavební úpravy (mj. rekonstrukce WC, vytvoření tiché studovny, výměna světlíku), dojde zřejmě až v roce 2019.

 

TZ: Krajská vědecká knihovna v Liberci

Michaela Valterová

e-mail: valterova@kvkli.cz ; tel.: 482 412 185

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302