Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Občané Libereckého kraje mohou opět navrhnout osobnosti k udělení Pocty hejtmana LK do 30. června

03. 02. 2015

Hejtman Libereckého kraje každoročně uděluje Poctu hejtmana osobnostem, které se svým celoživotním dílem nebo významným činem zasloužili o dobré jméno Libereckého kraje.

Poctu v podobě Hejtmanského dukátu tak získal například František Peterka, Karel Hubáček, Milan Uherek - celkem již 48 osobností, které proslavily Liberecký kraj.

„Letos již potřetí mají občané možnost navrhnout osobnost, která by si za své celoživotní dílo či významný čin zasloužila ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje. Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo si podle vašeho názoru zaslouží být oceněn, prosím, zašlete nám svůj návrh,“ vyzývá hejtman Martin Půta.

Své návrhy můžete vyplňovat do formulářů umístěných na www.kraj-lbc.cz, a to nejpozději do konce června 2015.

Podrobné zde: http://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/poradane-akce/pocty-hejtmana-libereckeho-kraje-2014/pocty-hejtmana-libereckeho-kraje-2015-informace-k-nominaci-osobnosti

Pod jednotlivými odkazy naleznete podrobné informace o pravidlech a způsobu nominace včetně již oceněných osobností.

 

Stručně:

  • je nutné vyplit a podepsat formulář, který nominující zašle na oddělení tiskové a vnějších vztahů odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Libereckého kraje a to do úterý 30. 6. 2015
  • oceněné osoby musí být některým z níže uvedených způsobů spjaty s Libereckým krajem: na území kraje se narodily, žijí, s Libereckým krajem je spjato jejich působení, jejich život, dílo, činnost, nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Liberecký kraj a k jeho věhlasu a dobrému jménu
  • poctu hejtmana lze udělit pouze fyzické osobě
  • poctu hejtmana lze udělit za života i  in memoriam
  • kontaktní osoba: Mgr. Michaela Kubíčková, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor kancelář hejtmana, e-mail: michaela.kubickova@kraj-lbc.cz, tel: +420 485 226 383
  • seznam oceněných vybere pracovní skupina složená jak ze zástupců zastupitelských klubů, tak ze zástupců organizací spjatých s Libereckým krajem
  •  

 

Slavnostní večer, během kterého bude osobnostem předáno ocenění ve formě dekretu Pocta hejtmana a mince Hejtmanský dukát, se bude konat 29. 10. 2015 v Oblastní galerii Lázně Liberec.

Osobnosti oceněné Poctou hejtmana 2006 – 2014

Rok 2014
Jaroslav Bejvl - za celoživotní přínos v oblasti sklářství a medailérství
Martin Chaloupka - za celoživotní přínos v oblasti zachování lidových tradic v regionu
Vlasta Landová - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a práce s mládeží
MUDr. Richard Lukáš Ph.D. - za významný přínos v oblasti medicíny
Otfried Preussler – in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti literatury a kultury
Vladimír Svoboda - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu

Rok 2013

Ing. Dalibor Dědek  - zakladatel, majitel a ředitel uskupení firem Jablotron Holding,

prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc., - prvního polistopadový svobodně zvolený rektor Technické univerzity

Siegfried Weiss - fotograf a spisovatel

Aleš Jaluška – kněz, profesor teologické fakulty KU, filozof, sociální pracovník,

MUDr. Aleš Fürst – in memoriam - vedoucí koronární jednotky až do vzniku Kardiocentra v roce 2003, bezmála 30 let.

PhDr. František Vydra – zakladatel chrastavského muzea a spoluzakladatele Společnosti přátel historie města Chrastavy, kronikář města, badatel, spisovatel.

Rok 2012
kpt. Michal KOŠČ – in memoriam - za hrdinské činy a chrabrost ve službách 1. československého armádního sboru
Ing. Luboš NOVÁK, CSc. -  za významný přínos v oblasti vědy a výzkumu
Ing. Vladimír PÁRAL  - za celoživotní přínos v oblasti literatury
prof. Dr. Jan PATOČKA DrSc., dr. h. c. – in memoriam za celoživotní přínos v oblasti filosofie a lidských práv
RNDr. Ivan ŠOLC, CSc.  - za celoživotní přínos v oblasti fyziky, matematiky a astronomie
Bohumil ŽLOUTEK  - za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví

Rok 2011
MUDr. Václav Cihlář – lékař, který stál u zrodu dětské chirurgie v liberecké nemocnici
Miloslav Dvorský - dělník, švec, cihlář
Václav Helšus - český herec a dramatik
Vladimír Komárek - in memoriam - český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog
RNDr. Miloslav Nevrlý - zoolog, publicista, spisovatel, cestovatel, turista a skaut
PhDr. Jan Šolc - filosof a dlouholetý pedagog

Rok 2010

doc. PhDr. Ing. Miloš Raban - římskokatolický kněz, teolog, filosof

Th.D. Luděk Vele - sólista opery Národního divadla v Praze

PhDr. Tomáš Edel – in memoriam – historik, ředitel Podještědského muzea v Českém Dubu

Ing. arch. Svatopluk Technik – in memoriam - architekt

plk. PhDr. Otto Janoušek – sportovec, který se zasloužil o rozvoj armádního sportu

Mgr. Věra Vohlídalová - osobnost aktivní v mnoha oborech, např. v knihovnictví či v rámci česko-německé spolupráce

brig. generál Stanislav Hnělička – člen Československé obce legionářské, válečný hrdina, držitel Řádu Bílého lva


Rok 2009
Doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. - za celoživotní přínos v oblasti historie
Miloslav Bělonožník -  za celoživotní přínos v oblasti sportu
František Peterka -  herec - za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu
Josef Václav Scheybal - in memoriam - za celoživotní přínos v oblasti umění a historie
Milan Uherek - za celoživotní přínos v oblasti hudby

Rok 2008
Ing. Zdeněk Patrman – in memoriam – architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
akad. arch. Otakar Binar – architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
akad. mal. Karel Wünsch - architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
Jaroslava Brychtová - architektka podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
MUDr. Petr Čáp - člen Zdravotnické záchranné služby LK  -  za lidský přístup k pacientům
Vojtěch Ron – in memoriam - významný liberecký herec
akad. mal. Rudolf Novotný – in memoriam – akademický malíř
Dobroslava Kricklová – pěstounka -  za výchovu celé řady dětí v pěstounské péči
Eduard Anděl - stavitel
prof. Stanislav Libenský – sklář, podílel se na vybavení Ještědu a jeho interiérů

Rok 2007
Josef Rakoncaj - horolezec
Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. - prorektor Technické univerzity v Liberci, vynálezce nanovláken
Věra Plívová Šimková - režisérka a scénáristka dětských filmů
Jan Křivánek – in memoriam - opora českolipského Kruhu přátel hudby
Jiří Janáček – kulturní kritik a publicista

Rok 2006
Petr Pálka – in memoriam - Sbormistr Severáčku

MUDr. Petr Suchomel, PhD.  - tým neurochirurgů za světově unikátní operaci páteře

Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr.h.c. – za významné dílo, podoba horského hotelu Ještěd
 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588