Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Občanská poradna Liberec pořádá seminář k problematice dluhového poradenství

09. 07. 2009
[id:8415|autor:Šírová Květa|email:kveta.sirova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 324|mobil:|aktualizace:]

Cílem akce je seznámit  širší odbornou veřejnost se svými dosavadními zkušenostmi v této problematice, nastínit specifika Libereckého kraje v oblasti finančních nesnází a odhadnout budoucí směřování celého projektu. V 9:30 začne tisková konference, na kterou od 10.00 naváže seminář.
„Našim primárním cílem je, aby občané začali o svých penězích přemýšlet a aby se seznámili se všemi možnostmi, jak s nimi hospodařit. Do projektu „Finanční gramotnost“ jsme se zapojili právě proto, abychom pomohli lidem, kteří se do finanční tísně už dostali a těm ostatním poradili, jak se problémům ubránit,“ vysvětlil Martin Kovář, ředitel rozvoje péče o klienta a Ombudsman Poštovní spořitelny.
Občanská poradna Liberec se v tomto roce zapojila do celostátního projektu „Finanční gramotností proti dluhové pasti“, jehož cílem je rozšířit obzory dluhovým poradcům a zlepšit tak metody práce s předluženými klienty. Na poradny AOP se obrací stále více zadlužených lidí, což dokazují i zkušenosti z Liberce: „Lidé často řeší svoji neschopnost splácet dluhy až v případě soudu či dokonce exekuce. Za celý loňský rok k nám přišlo 49 klientů již v exekučním řízení, letos v 1. čtvrtletí to bylo už 25 klientů. Byli bychom ovšem raději, kdyby lidé přicházeli do poradny hned, kdy začínají mít problémy se splácením. Naše pomoc by tak mohla být účinnější,“ zhodnotila činnost vedoucí poradny v Liberci Ludmila Žánová.
Na tiskové konferenci i semináři vystoupí vedle vedoucí OP Liberec i ředitel a realizátor projektu z AOP, zástupci ČSOB a Poštovní spořitelny (partneři projektu), člen Rady Libereckého kraje pro sociální oblast pan Pavel Petráček, pod jehož záštitou se seminář koná, a také někteří odborníci s dlouholetými zkušenostmi v této oblasti.
Přihlášky zasílejte do 10. 7. 2009 včetně na adresu: zanova@d-os.net. Účast na semináři je bezplatná.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324