Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Objekty generálního štábu letos padnou k zemi. Příští rok budou demolice v Ralsku pokračovat

Šírová Květa

podpora odborného vzdělávání, administrace portálu EDULK.cz

  • 04. 10. 2017 13:27
  • Doprava
  • Ekonomika

Sdílet článek

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., která má bývalý vojenský prostor ve správě, podepsala smlouvu se zhotovitelem na demolici tří objektů bývalého generálního štábu v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí. Liberecký kraj poskytne příspěvek do výše 4 mil. Kč, který bude určen i na projekční přípravy dalších objektů. Na rok 2018 se již připravují dokumentace na bourání objektů stanice technické kontroly nebo ubikace.

Youtube video

Rada Libereckého kraje včera na svém jednání rozhodla o udělení účelového příspěvku do výše 4 mil. Kč na demolici tří havarijních objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko. V rámci veřejné zakázky, kterou vypsala Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., bylo podáno celkem 12 nabídek. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 11,5 mil. Kč. Nejnižší nabídka činí 3,3 mil. Kč. Zbylé prostředky z účelového příspěvku budou využity na zajištění technického dozoru investora a projekční přípravu další objektů. Ruiny musí zhotovitel odstranit do dvou měsíců od podpisu smlouvy. Veřejná zakázka probíhala v režimu design & built, tzn., že vybraná firma zajistí zpracování realizační dokumentace prováděných prací, statického návrhu postupu bouracích prací a zpracování technologického postupu při zabezpečení bouracích prací.

„Za ušetřené peníze budou bezpečně odstraněny i další rozpadlé objekty. Pozůstatky po pobytu sovětských vojáků však stále čítají 177 objektů v dezolátním stavu. Prioritně musíme zlikvidovat dvacet nejvíce zdevastovaných budov, které se nacházejí v blízkosti obydlené části Ploužnice. Do konce tohoto roku budou zbourány tři budovy bývalého generálního štábu,“ dodala statutární náměstkyně Jitka Volfová.

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. na rok 2018 již připravuje projektové dokumentace na demolice objektů bývalé stanice technické kontroly, ubikace a kotelny se skladem uhlí.
V následující vlně je naplánována demolice původní čerpací stanice pohonných hmot, vrátnice, administrativního střediska nebo budova kotelny.

Další finanční prostředky na vyčištění areálu v Ralsku budou k dispozici v rozpočtu kraje na rok 2018. Ve střednědobém rozpočtovém výhledu, který už projednalo zastupitelstvo kraje, je na demoliční práce v bývalém vojenském prostoru Ralsko navržena částka 10 mil. korun. Liberecký kraj v příštím roce plánuje na demolice objektů finance ve výši cca 16,5 mil. Kč. „Odstraňování zchátralých objektů v bývalém vojenském prostoru bude nyní intenzivnější. Už nyní máme projektovou dokumentaci k dalším třem budovám v havarijním stavu, s jejichž likvidací počítáme v začátku příštího roku. Do dvou let kraj zajistí zbourání všech dvaceti stavebních ruin nedaleko Ploužnice,“ uzavřel náměstek hejtmana Marek Pieter.  

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky