Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Objevujeme Liberecký kraj - Turnov

Objevujeme Liberecký kraj - Turnov

[32982|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/turnov_namesti_e2f992a498.jpg]

26. 06. 2009
[id:8353|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Turnov – město v ráji

 

Že nevíte, jak vypadá město v ráji? Přijeďte se podívat do Turnova!

 

Trocha historie

Město Turnov bylo založeno roku 1250 Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů. Nachází se na řece Jizeře v místech, kde širé rovné pláně přecházejí do podkrkonošské pahorkatiny. Již od počátku se zde rozvíjela tradice řemesel a obchodu a město začalo rychle vzkvétat. V 15. a 16. století získávají měšťané důležité právní a hospodářské výsady, bezprostředně poté následuje výstavba budovy radnice v centru města. Turnovem procházela stará obchodní stezka a město se stalo významnou dopravní křižovatkou, kterou zůstalo dodnes.

 

Co musíte navštívit

Již kolem poloviny 13. století stál v dnešních Nudvojovicích kamenný kostelík sv. Jana Křtitele. Jeho dnešní vzhled však pochází z roku1894, kdy byl chátrající objekt opraven. Nejcennějším pozůstatkem z původního kostela je epitaf rodiny Jiřího Reinolta ze Štiřína, správce rohozeckého panství. Další rekonstrukcí prošel kostel počátkem 21. století, při níž byla zhotovena kopie malovaného barokního stropu a zrestaurován rokokový boční oltářík.

Ať se podíváte na město Turnov z libovolné strany, vždy mu dominuje temná věž chrámu Narození Panny Marie. Tato monumentální stavba má za sebou pohnutou historii – stojí na místě dominikánského kláštera, kterého v roce 1424 vypálili Husité a v němž při požáru zahynuli i zdejší mniši. Chrám byl později obnoven a usídlili se v něm Čeští bratři, roku 1643

ale opět vyhořel. I po následných opravách byla stavba zanedbávána do té míry, že jí koncem 18. století hrozilo odsvěcení. Za jeho záchranu se však přimluvil u samotného císaře dvorní knihovník a turnovský rodák Fortunát Durych. Ve 20. letech 19. století tak bylo přistoupeno k celkové přestavbě a podle návrhu architekta Martina Hausknechta nechali Aehrentalové vybudovat čistou trojlodní

stavbu v novogotickém stylu. Zajímavostí je již zmíněná kostelní věž. Ta se totiž v průběhu stavby začala naklánět, bylo tedy rozhodnuto nechat ji o dvě poschodí nižší, než bylo původně plánováno. Chrám Narození Panny Marie, stejně jako kostely sv. Mikuláše a sv. Františka z Assisi, je možné navštívit v rámci pravidelných prohlídek turnovských kostelů každé pondělí v červenci a srpnu.

Návštěvníci Turnova nemohou opomenout navštívit zámek Hrubý Rohozec na skalnatém ostrohu nad řekou Jizerou. Založen byl ve 13. století rodem Markvarticů a následně několikrát přestavován až do dnešní podoby. V interiéru zámku jsou k vidění nově zpřístupněné místnosti a obytné pokoje příslušníků hraběcího rodu Des Fours – Walderode, kterým byla navrácena původní podoba známá z historických fotografií. Prohlídka zahrnuje také návštěvu kaple Nejsvětější Trojice s předkaplím a sakristií.

V centru města zve k návštěvě Muzeum Českého ráje. Zde si můžete prohlédnout sbírky z oborů archeologie, mineralogie, kamenářství a výroby šperků. Pomyslnou třešničku na dortu tvoří panoramatický obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou od Mikoláše Alše. Obraz má rozměry 8,5 x 10 metrů a patří k největším obrazům střední Evropy.

V loňském roce přibyla Turnovu další památka – nově zrekonstruovaná židovská synagoga z roku 1719. Jako jediná synagoga v severních Čechách přečkala nacistickou okupaci i padesát let komunistického režimu. V průběhu oprav byly zrestaurovány barevné arabesky z přelomu 19. a 20. století, podle dobových fotografií byly vyrobeny kovové svícny i kovaná mříž na ženské galerii. Židovská synagoga je přístupná od dubna do září, pravidelně se zde konají tématické výstavy, besedy a koncerty.

 

Není kámen jako kámen

Drahé kameny a výroba šperků patří k Turnovsku od nepaměti. Již nálezy nástrojů z období pravěku dokládají zpracování těchto kamenů. K nejvýznamnějším nalezištím patří svahy vrchu Kozákov – nejvyšší hory Českého ráje. Podle kronikáře Václava Hájka z Libočan znal krásu kozákovských kamenů i sám císař Karel IV., který „kázal hledat jaspisy pod krkonošskými horami do svých kaplí“. Za zlatý věk turnovského kamenářství je považováno 18. století, kdy byly řemeslníky zpracovávány také proslulé české granáty. Se zvyšujícím se zájmem o šperkařské výrobky vzrůstal i zájem o tento obor. Proto byla v roce 1884 založena Odborná škola pro zpracování kovů a

kamenů, nynější Střední uměleckoprůmyslová škola. Drahým kamenům a šperkům je již tradičně věnován červencový cyklus akcí s názvem „Kámen a šperk v Českém ráji“, kde se návštěvníci z výstav, exkurzí a besed mohou dozvědět mnoho zajímavého o zpracování kamenů a výrobě šperků. V letošním roce se městské slavnosti uskuteční ve dnech 4. – 5. července na náměstí Českého ráje, od 1. 7. do 24. 7. čekají na návštěvníky tematické programy v Galerii Granát. Bližší informace a podrobný program je k dispozici na www.cesky-raj.info.

 

Co se u nás děje?

Vybíráme z dalších akcí:

11. – 12. 7. Kamenářské dny (Muzeum Českého ráje)

18. 7. Folková noc (Dolánky u Turnova)

11. 7.,  25. 7., 8. 8., 22. 8. 29. 8. Parním vlakem Českým rájem

12. 7., 19. 7., 2. 8., 23. 8., 30. 8. Loutkáři na zámku Hrubý Rohozec

18. 9. Židovská mystika (noční prohlídka a přednáška v synagoze)

 

Kompletní přehled akcí v Turnově a okolí najdete na www.cesky-raj.info nebo www.turnov.cz.

 

Český rájem i bez automobilu

Již tradičně mohou turisté v letních měsících využít turistické autobusy, které křižují Českým rájem a spojují nejzajímavější místa. Protože je v autobusech možná přeprava jízdních kol, mohou se autobusy svézt i unavení či méně zdatní cyklisté. Jízdní řády autobusů, ale také mnoho zajímavých článků, otevírací doby památek a kulturní a sportovní akce najdete v Turistických novinách Český ráj, které jsou v prodeji v infocentrech regionu. 

 

 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302