Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Oblastní galerie představuje dílo měsíce září. Vzniklo ve Finsku

01. 09. 2022

Dílo měsíce září v Oblastní galerii v Liberci představí finskou umělkyni Hannu Råst a jejípráci nazvanou Nomádi (Skupinový portrét), která je součástí zahraničních uměleckých intervencí na výstavě Na křídlech života. Zabývá se přesycením vizuálním materiálem v mediálním prostoru.

„Doporučuji navštívit výstavu Na křídlech života, kde se návštěvníci seznámí s prací dalších tuzemských i zahraničních umělců. Koná se do 1. ledna příštího roku,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. 

Finská umělkyně dlouhodobě zkoumá proces, jak lidé vnímají čas a jakou úlohu v tom hraje jejich paměť a fotografický záznam skutečnosti. Fascinuje ji práce s archivem na pozadí otevírání kontextu historie, času, archeologie, paměti a identity. Její vrstevnatá práce prověřuje postavení fotografie v rámci zobrazování vzpomínek v dnešní době přesycené obrazovým materiálem. Ohledáváním média fotografie mnohdy vystupuje z plochy fotografie do objemu formou objektů, na kterých jsou patrné stopy technicko – historického odkazu analogové fotografie.

Klade si tak otázky: jak pozorujeme svět a jak si jej pamatujeme? Její série prací představuje reliéfní koláže založené na archivních materiálech z různých období. Tyto dokumenty, texty a obrázky jsou v jistém smyslu jako nomádi, migrují přes hranice, zabydlují se v médiích jednoho historického místa a času a poté se přesouvají do dalšího, zamotávají se do sebe a ztrácejí svůj původní kontext. Je zapotřebí vytvořit nové příběhy a interpretace, možná dokonce identity a historie ve větším měřítku.

Dílo Nomádi umělkyně Hanny Råst je důležitou sondou do problematiky dnešní doby," říká šéfkurátorka galerie Johana Kabíčková.  „Paměť kolektivní či individuální se z velké části opírá o obrazová média. Spoléháme na archiválie, jako jsou například právě fotografie. Ty je však v dnešní době nutné prověřovat – námi dobrovolně vylepšené fotografie na sociálních sítích, photoshopem uměle vytvořené standardy krásy v massmédiích či fake news – to vše dokazuje, jak lehké je manipulovat obsahem, který se předává dál. Hanna Råst upozorňuje na zrádnost a možnost zkreslení paměti při odkazování se na vizuální podklady."

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324