Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Oblastní galerie představuje přírůstky do sbírek, které loni zakoupila

11. 01. 2022

Kvadratura kruhu, Tvar modré či Krtčí past III. To jsou umělecká díla, která obohatila sbírku Oblastní galerie Liberec. Sbírka se v roce 2021 rozrostla o dvanáct uměleckých děl. Vybrané obrazy a kresby mohou nyní návštěvníci zhlédnout na mimořádné přehlídce trvající do 6. února tohoto roku.

Návštěvníkům bude představena část akvizic, které Oblastní galerie Liberec zakoupila v roce 2021. Jedná se převážně o malby či kresby od umělkyň současné české a slovenské výtvarné scény. Zároveň tento soubor odráží aktuální spektrum výstavní činnosti galerie.

Díla některých dalších autorů budou moci návštěvníci shlédnout na našich letošních či budoucích výstavách,“ řekl ředitel Oblastní galerie Liberec Pavel Hlubuček. „Posláním každé sbírkotvorné instituce je nejenom pečovat o sbírky, ale také o jejich rozšiřování.“  Tuto činnost galerie bude dlouhodobě akcentovat, neboť systematická podpora akviziční činnosti paměťových institucí je jedním ze směrů odborného zaměření ředitele Hlubučka. Z jeho iniciativy byl mimo jiné v roce 2017 založen vládou podpořený Akviziční fond, umožňující muzeím a galeriím v regionech nákupy současného umění.

Sbírka Oblastní galerie Liberec je zaměřena na výtvarné umění české i zahraniční provenience, zejména však na díla nizozemských autorů 16.—18. století, francouzských, rakouských a německých autorů 19. století, českých autorů 19.—21. století a českých a německých autorů libereckého regionu 19.—21. století.

Proto byl důležitým hlediskem pro nákup tohoto souboru úzký vztah umělců či jejich děl k území libereckého regionu, neboť galerie dlouhodobě usiluje o vytváření plastického obrazu umělecké tvorby s ním spjaté,“ říká nová šéfkurátorka galerie Johana Kabíčková.

Na přehlídce jsou vystavena díla slovenské autorky Doroty Sadovské Svatá Zdislava a Kojící madona, kresby Markéty Hlinovské – diptych Krtčí past III. a Pád II., obraz Zahrada I. Zdenky Marie Novákové a portrét Běly Kolářové od Libuše Pražákové.

Obraz Kvadratura kruhu II. Zdeňka Trse je součástí autorovy probíhající výstavy.

Na zakoupené dvě malby Tomáše Plesla Hlubina a Dálný východ se návštěvníci mohou těšit až při jeho podzimní výstavě.

Galerie rozvíjí akviziční činnost ve spolupráci s odborným grémiem, kterým je Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost. V roce 2021 byl tento sbor nově ustaven jako poradní orgán ředitele galerie a jeho členy jsou odborníci z akademického i galerijního prostředí.

Celkem galerie v roce 2021 nakoupila v celkové hodnotě 1.140 tis. Kč, a to díky finanční podpoře svého zřizovatele, kterým je Liberecký kraj.

„Liberecký kraj v posledních letech podporuje nákup akvizic do sbírek i mimo běžný rozpočet muzeí a galerie, většinou z dělení hospodářského výsledku. Sbírkotvorná činnost je jednou z těch nejzákladnějších, které mají musí tyto instituce vykonávat," sdělila Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

TZ: Oblastní galerie Liberec

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324