Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odborný seminář Brownfields a greenfields LK potvrdil zájem investorů

31. 10. 2011

 

V budově Krajského úřadu Libereckého kraje se v závěru minulého týdne se uskutečnil odborný seminář „Brownfields a greenfields Libereckého kraje“, který zahájil Vít Příkaský (ČSSD), náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova. 

 „V letošním roce byla témata brownfields a greenfields spojena v rámci jednoho semináře, protože si uvědomujeme, že spolu velice blízce souvisí. Ačkoli se snažíme podněcovat zájem investorů především o brownfieldy, tedy objekty, které již byly postaveny v minulosti a v současnosti jsou nevyužívané nebo neefektivně využívané a je třeba je revitalizovat, je nám jasné, že pro podnikatelské subjekty může být někdy zajímavější tzv. výstavba na zelené louce,“ náměstek hejtmana.

Účastníkům semináře byly představeny databáze brownfields a greenfields, které naleznete na webových stránkách Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz/brownfields a www.kraj-lbc.cz/greenfields) a které jsou každoročně aktualizovány. Seminář byl dále zaměřen na představení již revitalizovaných objektů nebo objektů ve fázi revitalizace brownfields a také na představení všech evidovaných rozvojových ploch v regionu.

„Úspěšně revitalizované objekty brownfields, které byly na semináři zmíněny, si stále ještě můžete prohlédnout ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje, kde až do 4. listopadu probíhá výstava Brownfields Libereckého kraje,“ uvedl dále Vít Příkaský.

Další část semináře byla zaměřena na téma možností získání finančních prostředků na revitalizaci objektů brownfields. V současnosti existuje více alternativ, jak financovat tyto projekty. Mezi nejvýznamnější patří Program rozvoje venkova, OP Podnikání a inovace – program Nemovitosti nebo Regionální operační program NUTS II Severovýchod.

„Vzhledem k počtu a skladbě účastníků je vidět, že zájem o lokality brownfields a greenfields stále trvá a že především problematika brownfieldů je zajímavá nejen pro obce, ale i soukromé subjekty a investory,“ závěrem dodal náměstek hejtmana s tím, že tuto akci připravil Liberecký kraj ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588