Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odborný seminář na téma evropské kulturní dědictví se dnes konal v Liberci

21. 09. 2012

Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler (ČSSD) a statutární náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerová (SOS) se dnes zúčastnili odborného semináře o evropském kulturním dědictví, který pořádala Evropská demokratická strana dnes v Grandhotelu Zlatý lev v Liberci.

„Tato problematika tíží všechny, kdo se alespoň částečně věnují tradičním řemeslům a podnikání v tomto oboru. Není to tak dávno, co byl na Tanvaldsku uzavřen další podnik s mnohaletou tradicí, který se věnoval textilní výrobě. O práci tak přišlo opět několik desítek lidí. Věřím proto, že dnešní seminář bude dobrým prostorem pro vymýšlení nových možností, jak zachovat nejen tradiční podniky a výrobu našeho kraje i republiky, ale také prostorem pro diskusi o zaměstnávání občanů našeho regionu. Chtěl bych také podotknout, že osobně vidím budoucnost zachování tradičních řemesel i podniků v přímé návaznosti na cestovní ruch. Lidé budou cestovat vždy a je proto nutné upoutat jejich pozornost a ukázat, co všechno může náš kraj, ale i Česká republika nabídnout,“ říká hejtman Eichler.

Hlavním podtextem odborného semináře pořádaného v Liberci bylo zachování národního průmyslového bohatství a kulturního dědictví, jež rychle mizí s dalším postupem světové globalizace. Svoje názory a představy zde přednesli přední evropští odborníci. Byli mezi nimi například Francois Pauli - zastupující generální sekretář Aliance liberálů a demokratů v EDS, Francois Lafond - ředitel německého Marshallova fondu a poradce italského ministra pro místní rozvoj, zástupci Baskické národní strany i kyperského Nového horizontu, Lidie Vajnerová - náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro kulturu, památky a cestovní ruch, nebo Vladimíra Jakouběová - ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově.

„Propagace evropského kulturního dědictví je jedním z poslání Evropské unie už od doby Maastrichtské dohody, nicméně neustále je třeba připomínat, jak cenné pro nás toto dědictví je. V současnosti je to právě globalizace, která staví debatu o příspěvku EU k zachování evropského kulturního odkazu do nového světla a vyzývá odpovědné osobnosti, aby zformulovaly své postoje k této závažné problematice. Očekáváme, že seminář v Liberci bude konstruktivní příležitostí, při které se evropská debata o globalizaci rozvine dalšími směry - z lokálního či regionálního pohledu směrem k EU,“ říká Luca Bader, generální ředitel Institutu Evropských demokratů.

Právě Liberecký kraj je typickým příkladem, jak sílící globalizace výrazně ovlivnila jeho tradiční průmyslovou strukturu. Projevila se především zánikem či úpadkem tzv. „rodinného stříbra“ v podobě dlouholetých odvětví a řemesel – textilního průmyslu, sklářství, výroby bižuterie či malých pivovarů. V současné době se ukazuje, jak je obtížné mizející tradici zachránit nebo na ni navázat.

„Součástí národního bohatství je samozřejmě také kulturní dědictví. Velice častým jevem je, že v období nejrůznějších ekonomických problémů se zpravidla jako první začíná šetřit právě na kultuře, protože ji značná část společnosti považuje za zbytečnou. To však je podle mého názoru velká chyba. Kultura totiž kromě jiného dělá lidi lidmi. Návštěvník divadla či muzea určitě nebude po nocích vykrádat banky,“ upozorňuje Lidie Vajnerová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje.

Odborný seminář v Liberci by měl poskytnout odpověď na otázku, zda – a pokud ano, tak jak – lze chránit národní kulturní dědictví a zachovat je pro příští generace.

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624