Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odešel RNDr. Václav Poštolka, Ph.D.

Odešel RNDr. Václav Poštolka, Ph.D.

[31575|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/postolka2_3d54502d0e.jpg]

24. 04. 2009
[id:7939|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

S hlubokým zármutkem oznamujeme akademické obci FP TUL, že dne 17. dubna 2009 nečekaně zesnul dlouholetý spolupracovník katedry geografie RNDr. Václav Poštolka, Ph.D. Čest jeho památce.

 

Za dr. Václavem Poštolkou....

(13. 9. 1948-17. 4. 2009)

 

Chomutovského rodáka zavála láska k jeho oblíbené aplikované geografii do Liberce, kde působil dlouhá léta ve Stavoprojektu, v němž získal ostruhy k cestě do redakce Sborníku/geografie české geografické společnosti a následně pak na ústeckou univerzitu, aby definitivně zakotvil na Technické univerzitě v Liberci. Byl to on, kdo odvážně založil katedru geografie na Fakultě pedagogické, nyní přírodovědně-humanitní a pedagogické. Absolvent Karlovy univerzity jí dělal svou celoživotní prací čest a není divu, že byl členem prestižního Národního komitétu geografického, vrcholné instituce české geografie.

Těžce prožíval osud krajiny pod Krušnými horami postižené těžbou hnědého uhlí, likvidací sídel, narušením přirozených přírodních procesů, a tak nepřekvapí, že uvítal šanci po Listopadu 89 studovat otázky životního prostředí ve Velké Británii. Nebyl pro něj problém psát v angličtině, a jeho referáty na konferencích v tomto jazyce byly ceněny jak pro obsah, tak i pro jazyk. Těžko lze spočítat řadu článků, ale především studií z aplikované geografie pro praxi, která byla jeho nejsilnější stránkou. Byl svým způsobem průkopníkem v aplikované geografii a je i nyní málo českých geografů, kteří dosáhli v této disciplině jeho úrovně. Liberecké úřady i firmy již stěží podají svědectví o desítkách studií, analýz, návrhů atd. pro územní plánování a regionální rozvoj.

Měl obrovský cit pro terén a patřil k vynikajícím znalcům nejen Liberce a jeho okolí, ale i Krušných hor a jím redigovaný soubor textů o Ralsku patří ke klenotům české geografické literatury. Studenti, které učil, měli velké štěstí na znalce krajin i regionů a málo se ví, že začínal jako geomorfolog diplomovou prací o reliéfu širšího okolí rodného Chomutova. Aniž ztratil přehled ve fyzické geografii neohroženě, a v české geografii nikoliv bez rizika, vstoupil do humánní geografie, v níž působil již ve Stavoprojektu - věnoval se otázkám demografickým, sídelním atd. Přesto jeho aplikovanou geografií bylo hlavně územní plánování, s nímž si úspěšně troufnul i do projektu Evropského sociálního fondu.

Byl neohroženým zastáncem používání především kvantitativních metod v geografii a znalcem Haggettovy geografické syntézy, kterou obhajoval a hlavně používal ve své praxi aplikované geografie. Jeho náklonnost k využívání statistických dat byla pověstná, nikoliv však samoúčelná, ale funkční. Stejně tak vřelý vztah ke kartografii a GISům mu umožnil proniknout hlouběji do interpretací statistických dat a jejich prezentace. Vrcholem jeho organizátorské činnosti byla konference Geodny, Liberec, srpen 2008, která ukázala sílu liberecké geografie na českém geografickém poli. Sborník, který nyní vychází je jeho, žel, posmrtným dílem, na němž se zasloužil měrou vrchovatou. Dokázal obsáhnout geografii v její současné šíři i hloubce jak ve vzdělávání, tak i ve výzkumu.

Žil však nejen pro katedru, geografii, ale i pro rodinu, která jej bude citelně postrádat jako milujícího manžela i otce. Víkendy na rodinné chalupě byly pro něj posilou pro celý pracovní týden, pověstná byla jeho pečlivost, s níž se věnoval rodině i práci. Nikdy však nebyl poslušným za každou cenu, uměl se ozvat a jeho kritičnost k nešvarům byla příznačná. Stejně tak ve vědě podporoval nové přístupy, témata a přinášel výsledky, jež vždy převyšovaly průměr discipliny. Měl velmi solidní mezinárodní ohlas, především v Německu a Polsku, není pak divu, že vedl výuku i na Univerzitě Nisa. I zahraničí jej obdivovalo jako vynikajícího geografa-praktika v územním plánování, jež bylo jeho nejsilnější parketou. Nevyhýbal se však regionální geografii - vedl výuku regionální geografie České republiky, troufl si však úspěšně i na politickou geografii a na své další oblíbené téma - Euroregion Nisa. Stále více se v jeho práci projevovala propojení aplikované geografie s terénní geografií, do něhož citlivě vtahoval své studenty.

Dr. V. Poštolku není možné úspěšně nahradit, byť se říká, že jsme všichni nahraditelní. V jeho případě to neplatí, byl originál, osobnost, na niž nelze zapomenout....

 

doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.

vedoucí katedry geografie FP TUL

 

doc. RNDr. Václav Poštolka, Ph.D., vedoucí Katedry geografie na Fakultě pedagogické Technické univerzity v Liberci byl také hlavním koordinátorem projektu „Další profesní vzdělávání pracovníků pro zavádění, správu a aktualizaci územně analytických podkladů“, který byl výsledkem spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a Libereckým krajem, resp. Krajským úřadem Libereckého kraje.

Realizací tohoto projektu se tak Liberecký kraj stal v roce 2007 prvním krajem v České republice, který tímto způsobem zareagoval na nové pojetí územního plánování. Děkujeme!

                                                                                                                   

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302