Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ohlédnutí do minulosti i nadějné výhledy. Místní akční skupiny se sešly v Doksech

02. 01. 2023

Výroční setkání místních akčních skupin Libereckého kraje (MAS) hostil v prosinci Hotel Port v Doksech. Na programu bylo nejen ohlédnutí za tím, co mají tyto skupiny  v uplynulém období za sebou, ale také nastínění dalších oblastí spolupráce pro následující roky.

První den setkání byl věnován komunitně vedenému místnímu rozvoji. Rozvoj venkova založený na tomto místním přístupu znamená, že MAS musí dobře znát podmínky několika programů z evropských fondů, což je administrativně náročné. MAS měly příležitost si navzájem poradit, sdílet dobré i špatné zkušenosti a seznámit se s novinkami v programech, které budou aktuální od roku 2023.

„V průběhu uplynulého období se místním akčním skupinám v Libereckém kraji dařilo úspěšně zrealizovat velké množství akcí a projektů. Věřím, že se jim podobných úspěchů podaří dosáhnout i v období následujícím, a že i nadále budeme pokračovat ve vzájemné spolupráci,“ řekl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, který převzal nad celou akcí záštitu.

Součástí společné diskuze bylo také sdílení dobré praxe se zástupci z Ústeckého kraje. „Bylo zajímavé čerpat podněty i ze sousedního kraje, tato vzájemná výměna zkušeností bude pokračovat i na plánovaném setkání začátkem příštího roku,“ doplnil Jiří Ulvr.

Ve znamení budoucí spolupráce se nesl i druhý den setkání. Byl zde představen projekt Liberecký kraj sobě jako možný inspirační zdroj a podpora místní ekonomiky – například pro nákupy originálních suvenýrů či pořádání exkurzí za inspirativními lidmi. Účastníkům setkání byly prezentovány novinky ze světa Zdravého Libereckého kraje a místní Agendy 21. Velmi přínosný byl také blok věnovaný, v dnešní době hojně diskutovanému tématu, komunitní energetice. V průběhu diskuse byla například nastíněna možnost založení platformy komunitní energetiky v rámci projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje.

„Díky tomuto setkání mají MAS čerstvé informace o dotacích i dalších užitečných aktivitách. Víme, jak peníze, nápady a zkušenosti využít pro prospěch regionu,“ shrnula přínos akce Jitka Doubnerová, zástupkyně krajské sítě MAS a MAS Frýdlantsko. Setkání organizačně zajistil Liberecký kraj.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324