Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Oproti roku 2015 vyšetřovala Policie ČR během ledna a února více dopravních nehod

11. 03. 2016

Během prvních dvou měsíců letošního roku zemřela při dopravních nehodách na silnicích Libereckého kraje jedna osoba. Přesto je závažnost nehod v našem kraji výrazně nižší, než činí průměr České republiky.

Oproti roku 2015 vyšetřovala Policie ČR během ledna a února více dopravních nehod. 

Nehody v prvních dvou měsících letošního roku vystavily účet v podobě jednoho mrtvého, devíti těžce a 148 lehce zraněných.

Narůstá počet nehod, od kterých viníci ujeli.

Během března by na silnicích České republiky nemělo zemřít více než 30 osob. (Ne)splnitelné?

Během prvních dvou měsíců letošního roku došlo na území Libereckého kraje k 592 dopravním nehodám vyšetřovaným Policií ČR. Při nich (na Jablonecku) zemřela jedna osoba, těžce zraněno bylo devět a lehce pak 148 lidí. Přímé hmotné škody dosáhly 29 296 200 korun. Oproti stejnému období loňského roku již registrujeme první oběť, o 88 vzrostl (tj. o 17,5 %) i počet vyšetřovaných nehod a rovněž tak došlo k nárůstu lehce zraněných, a to o 61 (tj. o 70,1 %). Naopak o 5 lidí méně (tedy o 35,7 %) bylo těžce zraněno. Výše přímých hmotných škod vzrostla o 8 718 300 korun (tj. o 42,4 %). Bohužel však od 115 nehod (téměř v pětině případů) viníci ujeli. Při nich byla těžce zraněna jedna a lehce 4 osoby. Varujícím zjištěním je, že těchto nehod bylo oproti roku 2015 více o 13 (tedy o 12,7 %), v jejich důsledku o jednoho vzrostl počet těžce i lehce zraněných. Závažnost dopravních nehod (tedy počet obětí na tisíc nehod vyšetřovaných Policií ČR) dosáhla hodnoty 1,7. Je výrazně nižší, než činí průměr České republiky (tj. 4,1).  

Řidiči motorových vozidel způsobili 484 nehod. Šest kolizí jde na vrub řidičů nemotorových vozidel a čtyři chodců. Vysoký byl počet střetů zaviněných lesní zvěří či domácími zvířaty – 94, o 27 více než v roce předchozím. Ke třem nehodám došlo v důsledku závady pozemní komunikace. „Hlavní příčinou nehod byl tradičně nesprávný způsob jízdy. Pomyslnou druhou příčku obsadily havárie, na jejichž vzniku se podepsala nepřiměřená rychlost jízdy. Následují střety z důvodu nedání přednosti či nesprávného předjíždění,“ dodává Vlasta Suchánková, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje. U 29 nehod byla zjištěna přítomnost v krvi viníka. Jejich počet je o sedm vyšší než v loňském roce. Při nich byl jeden člověk zraněn těžce a další sedm lehce. „Rovných dvacet těchto nehod – tedy téměř sedmdesát procent z celkového počtu - zavinili řidiči s hladinou alkoholu v krvi vyšší než jedno promile,“ upozorňuje Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Pokud budeme chtít letos v Libereckém kraji splnit předpoklady dané Národní strategií bezpečnosti silničního provozu, nesmí být počet usmrcených vyšší než 14 a těžce zraněných 105. „Dosavadní vývoj počtu obětí nehod i vážně zraněných naznačuje, že by se náš kraj mohl dostat mezi ty, které ambiciózní úkoly dané Národní strategií splní. Bude to ovšem vyžadovat každodenní mravenčí práci v podobě dalšího zkvalitňování krajské infrastruktury, zvýšená pozornost bude tradičně věnována i dopravní výchově našich nejmenších a preventivním akcím zaměřeným na rizikové skupiny účastníků silničního provozu,“ uzavírá Vladimír Mastník, radní pro dopravu Libereckého kraje.     

V České republice sice více nehod, avšak méně smrtelně i těžce zraněných
Do konce února vyšetřovala Policie ČR celkem 14 417 dopravních nehod, do 24 hodin po nehodě při nich zemřelo 59 osob, dalších 256 bylo těžce a 3 096 lehce zraněno. Přímé škody dosáhly 826 912 900 korun. Počet vyšetřovaných nehod vzrostl o 1 397 (tj. o 10,7 %), při nich zemřelo o 13 osob méně (o 18,1 %), rovněž tak poklesl i počet těžce zraněných, a to o 29 (10,2 %). Naopak o 434 se zvýšil počet zraněných lehce (tj. o 16,3 %). Výše přímých škod vzniklých v důsledku nehod byla vyšší o 74 110 700 korun (tj. o 9,8 %). Od 2 575 nehod (tj. v 17,9 % případů) viníci ujeli. Zemřeli při nich dva lidé, dalších šest bylo zraněno těžce a 89 lehce. Počet těchto nehod je oproti loňsku o 208 vyšší, rovněž tak o jednoho se navýšil počet usmrcených a o 18 lehce zraněných. Naopak o čtyři byl nižší počet těch, kteří utrpěli zranění těžké. „V každém případě se jedná o nebezpečný celospolečenský fenomén, kterému musí být věnována zvýšená pozornost. Lhostejnost lidí, kteří po havárii ponechají zraněné bez pomoci, je zarážející,“ dodává Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Svou daň v podobě tří mrtvých si vybral i alkohol, nicméně oproti loňskému roku došlo k poklesu o nemalých 10 obětí.

Nejvíce obětí bylo z důvodu nepřiměřené rychlosti jízdy (21), nesprávného způsobu jízdy (19) a nedání přednosti (10). Závažnost nehod byla oproti stejnému období loňského roku citelně nižší (4,1 vs. 5,5). Své udělalo několik chladných lednových dnů se štědrou sněhovou nadílkou. Kladný efekt nesporně sehrála i zvýšená medializace aktuálních dopravně bezpečnostních témat, na kterou slyšeli hlavně řidiči motorových vozidel.  

Skutečně nepřekročí počet obětí letošních dopravních nehod 465?
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu připouští maximálně 465 usmrcených. Je tento cíl splnitelný? Mohl by. Během prvních dvou měsíců letošního roku zemřelo v důsledku nehod 59 osob.  O dvě více, než Národní strategie připouští. „Do konce prvního čtvrtletí by na našich silnicích nemělo zemřít více než 89 lidí. V březnu tak musí být účet tragických nehod historicky rekordně nízký,“ uzavírá Roman Budský.  

 

Bližší informace podají:

Roman Budský
Tým silniční bezpečnosti
dopravní expert
tel.: 776 195 576
e-mail: budsky.roman@volny.cz

Jan Polák
koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje
tel.: 776 844 388
e-mail:  jan.polak@bezpecnenasilnicich.cz

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624