Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Optimalizace policejních oddělení přinesla úspěchy, shodli se hejtman a ředitel krajské policie

15. 12. 2022

 Vyhodnocení optimalizace obvodních oddělení Policie České republiky se konalo ve čtvrtek 15. prosince na Krajském ředitelství policie Libereckého kraje. Zasedání  se zúčastnil hejtman Martin Půta, ředitel krajského policejního ředitelství Ondřej Musil, náměstek ředitele pro vnější službu Pavel Bartoš a starostové měst a obcí v kraji, jichž se optimalizace týká.

„Jsme si tady všichni vědomi, co policii trápí nejen v Libereckém kraji, a to je nedostatek policistů. Krajské ředitelství přistoupilo k optimalizaci jako ke kroku, jak s omezeným počtem policistů zajistit hlídkovou službu a zajistit bezpečnost občanů v kraji, a to je pro mě podstatné," uvedl hejtman Martin Půta.

Vedení krajského ředitelství přistoupilo k optimalizaci obvodních oddělení, kterou vzniklo z 23 obvodních oddělení 11 optimalizovaných celků napříč krajem. „Optimalizace útvarů je krizovým řešením celkového nedostatečného počtu policistů na obvodních odděleních. Bez jejího započetí by muselo dojít k uzavření některých základních útvarů, neboť by nedokázaly plnit základní úkoly pořádkové policie,“ řekl krajský policejní ředitel Musil.

„Jsem rád, že se policie zabývala podněty týkajícími se optimalizace policejních služeben v našem kraji. Oceňuji, že krajský policejní ředitel tímto manažerským řešením vyřešil personální situaci, která dlouhodobě není nejen v našem kraji dobrá. Chtěl bych ubezpečit občany, kteří mají obavy o fungování policie, že tato změna nebude mít dopad na její práci. Není třeba mít pochyby, protože policisté budou i nadále pomáhat a chránit obyvatele i jejich majetek v celém regionu. A já jim za to děkuji,“ prohlásil hejtman.  

Účastníci zasedání se seznámili také s informačním systémem Mapy kriminality, který Policie České republiky provozuje; na jeho vývoji se podílelo krajské ředitelství. Mapy kriminality jsou určeny všem běžným lidem a mají přispět k prevenci kriminality. Zobrazují přestupky a vybrané trestné činy, kterými se aktuálně policie zabývá. Systém vznikl proto, aby se předcházelo kriminalitě. Mapy kriminality mohou sloužit městům a obcím jako podklad pro čerpání dotací z Programu prevence kriminality ministerstva vnitra. Víve informací je na odkazu https://kriminalita.policie.cz.

Náměstek pro vnější službu Pavel Bartoš starostům přiblížil operační řízení policejních hlídek v kraji. Zmínil, jakou má policie povinnost k prostým lidem podle zákona o Policii České republiky. „Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti, jež jí svěřují zákony.“ 

Ředitel Musil ve svém vystoupení popsal optimalizaci obvodních oddělení od jejího vzniku, přes její vývoj od dubna k dnešnímu dni. Podle něj je klíčové, že  se bezpečnostní situace v kraji nezhoršila. Většina útvarů navíc pracuje efektivněji, dokonce i ty personálně méně obsazené, jakými jsou Hrádek nad Nisou – Chrastava, popřípadě Jablonec nad Nisou – Mšeno i přes výrazný nárůst počtu trestných činů dosáhly v přepočtu na jednoho policistu stejných, nebo dokonce lepších výsledků.  „Jsem velice rád, že díky optimalizaci jsme i nadále  schopni zajistit nepřetržitý výkon služby na celém území, a tím naplňujeme naše poslání sloužit veřejnosti,“ svěřil se Musil.

TZ: Policie České republiky

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností