Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Parkovací dům v blízkosti krajského úřadu je téměř dokončen. Vícepráce a méněpráce ovlivnily výslednou cenu

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

 • 08. 11. 2023 11:14
 • Majetek a investice

Sdílet článek

Sdružení Metrostav DIZ a OHLA ŽS finišuje výstavbu parkovacího domu v blízkosti sídla Krajského úřadu Libereckého kraje. K převzetí stavby dojde 10. prosince 2023. Výsledná cena díla po uzavření sedmi dodatků ke smlouvě činí 246.052.489,77 korun včetně DPH. Částku ovlivnily vícepráce a méněpráce.

„Jsem rád, že již brzy budeme moci otevřít parkovací dům, který přinese celkem 244 parkovacích míst, z nichž rovných sto bude určeno veřejnosti. U podobně velkých a náročných projektů je zvykem, že zadavatel uzavírá se stavební firmou několik dodatků na vícepráce a méněpráce. U parkovacího domu to bylo konkrétně sedm dodatků, které ovlivnily výslednou cenu,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

„Je potřeba dodat, že výsledná částka na vícepráce pomůže celou stavbu zkvalitnit z mnoha hledisek, a to například v oblasti elektromobility. Příkladem je montáž rychlonabíjecí stanice, která jde ruku v ruce s trendem vývoje technického využití elektromobilů, a ta v původním projektu nebyla,“ dodal hejtman Martin Půta. „Parkovací dům bude pro běžnou veřejnost i potřeby krajského úřadu otevřen od 2. ledna 2024.“

Stručný přehled dodatků na vícepráce a méněpráce a vývoj ceny díla v průběhu času:

 1. Společnost Metrostav DIZ + OHLA ŽS uzavřela s krajem smlouvu za nabídkovou cenu 232.974.483,56 korun včetně DPH.
 2. Dodatek číslo 1 řešil optimalizaci projektové dokumentace s důrazem na osazení mikropilotů. Rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi snížil průběžnou výslednou cenu na 232.366.436,3031 korun včetně DPH.
 3. Dodatek číslo 2 obsahoval nutnost sanovat podloží a opěrnou zeď. Geologický průzkum totiž odhalil nestabilní podloží. Celková průběžná výsledná cena se navýšila na 233.000.072,3567 korun včetně DPH.
 4. Další (třetí) dodatek v návaznosti na sanaci podloží řešil optimalizaci výztuží s použitím vyšší třídy betonu. Celková průběžná výsledná cena se snížila na 232.970.285,1091 korun včetně DPH.
 5. Dodatkem číslo 4 se vyřešila nutnost provést přeložku vodovodu či kanalizační stoky kolem kořenů vzrostlých stromů. Na to navázala optimalizace kabeláže a rozvodů. Celková průběžná výsledná cena se zvýšila na 233.811.019,1846 korun včetně DPH.
 6. Dodatek číslo 5, jehož součásti bylo zkvalitnění technologické části řešení střešní fólie v návaznosti na pokládku a životnost PVC fólie pod zelenou střechu, neměl vliv na cenu díla.
 7. Dodatek č. 6 přinesl na základě statického posouzení zlepšení konstrukce objektu položením podkladové vrstvy kvalitního betonu. Celková průběžná výsledná cena se zvýšila na 239.673.880,4273 korun včetně DPH.
 8. Poslední (sedmý) dodatek řešil zkvalitnění vizuálního stylu fasády antigraffiti nátěrem vůči vandalismu. Přinesl rovněž úpravu slaboproudých rozvodů kabeláže k dobíjecí stanici či úpravu komunikace po přeložce vodovodu a vodovodní přípojky. Celková průběžná výsledná cena se zvýšila na konečných 246.052.489,771 korun včetně DPH.

Rekapitulace:

 1. Smlouva o provedení stavby: 192.540.895,50 korun bez DPH (232.974.483,56 včetně DPH)
 2. Vícepráce celkem v rámci dodatků 1 až 7: +27.362.208,20 korun bez DPH (33.108.271,922 včetně DPH)
 3. Méněpráce celkem v rámci dodatků 1 až 7: -16.553.938,60 korun bez DPH (20.030.265,706 včetně DPH)
 4. Rozdíl vícepráce vs. méněpráce: +10.808.269,60 korun bez DPH (13.078.006,216 včetně DPH)
 5. Cena celkem: 203.349.165,10 korun bez DPH, tj. 246.052.489,77 korun včetně DPH
Youtube video

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky