Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Patronkou oslav 200 let budovy liberecké SZŠ je herečka Eliška Balzerová

26. 09. 2012

 

Hejtman LK Stanislav Eichler (ČSSD), statutární náměstkyně Lidie Vajnerová (SOS) a náměstek pro školství Radek Cikl (ČSSD) se 3. října od 10 hodin zúčastní oslav 200. výročí otevření školní budovy v Kostelní ulici v Liberci, v níž dnes sídlí Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická.

Otevření školy se tehdy událo 3. 10. 1812.

„Navíc vzdělávání zdravotnických povolání zde bylo zahájeno v roce 1953, takže tento školní rok 2012/2013 je pro nás velmi významný, zvláště když si připomeneme i 60 let od zahájení vzdělávání zdravotníků v této budově,“ uvedla ředitelka školy Jana Urbanová s tím, že patronkou akce se stala herečka Eliška Balzerová, známá ze seriálu Nemocnice na kraji města, která se zúčastní zdravotnické odborné konference v Divadle F. X. Šaldy v Liberci 4. a 5. října.

Setkání se zástupci Libereckého kraje, města Liberec, se sociální partnery, médii a sponzory se koná od 10 do 17 hodin.

Všichni pozvaní hosté budou mít také možnost shlédnout připravené expozice ve třídách školy, které budou mapovat historické souvislosti. Budou také připraveny pamětní odznaky ražené u příležitosti těchto jubileí a zpracovaná historie školy,“ připomněla Jana Urbanová.

3. 10. 2012 od 10:00 hodin cca do 13:00 hodin plánujeme

Už ve dnech 1. - 2. října, vždy od 10 do 17 hodin se na SZŠ konají Dny otevřených dveří. K vidění budou vyzdobené třídy a kromě jiného i fotodokumentace mapující život školy. Dále lze shlédnout módní přehlídku historického vývoje uniforem, která se během dvou dnů bude několikrát opakovat, a to pravidelně kolem 11hodiny, 13 hodiny a  15 hodiny. Přichystána je i vytištěná brožura, kterou škola vydala u příležitosti významných výročí školy a doplňují ji seznamy absolventů školy od jejího založení, a jsou rovněž vyraženy pamětní odznaky školy.

„V průběhu těchto mimořádných Dní otevřených dveří budou mít absolventi školy možnost se setkat se svými pedagogy - i těmi, kteří už aktivně na škole nevyučují, neboť již v hojném počtu přislíbili

V rámci oslav se ve dnech 4. a 5. října uskuteční již 10. odborná konference v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, tentokrát na téma Komunikace a historický vývoj ošetřovatelského vzdělávání v naší republice. Eliška Balzerová, patronka oslav, zde přednese svůj příspěvek.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588