Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pavel Petráček: Sociální dávky – zatím výrazná změna k horšímu

26. 01. 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV), i přes odpor odborníků z praxe, prosadilo sociální reformu, která zatím přinesla jediné – chaos, nejistotu, zoufalé úředníky a ještě zoufalejší lidi, kteří jsou odkázáni na pomoc státu. Situace, která nastala v posledních dnech mě nutí reagovat na nepravdivé informace, které veřejnosti poskytuje MPSV či Úřady práce.

     Reformu provází optimistická kampaň, do které MPSV muselo investovat nemalé finanční prostředky, z letáků, ze stránek denního tisku, z portálu MPSV se na nás usmívají šťastné mladé rodinky, veselí dělníci ve žlutých přilbách a optimističtí senioři plní elánu. Všem se díky reformě „konečně skvěle žije“.

     Opak je ale pravdou. Na veřejnost stále častěji pronikají zprávy, jaká je realita, a to chaos, zmatek, naštvaní lidé v nekonečných frontách. Ministr Drábek nás ujišťuje, že toto je na počátku každého roku normální stav. Je s podivem, že dokud sociální dávky vyplácely obce, k takovým excesům nedocházelo. Včera jsme se dozvěděli nejnovější trend na úřadech práce – dávky vyplatit za každou cenu a až jednou bude čas, všechno se zkontroluje a lidé neoprávněně vyplacené dávky vrátí.

     Chtěl bych ale upozornit, že poskytování sociálních dávek upravují zákony, ve kterých je jednoznačně stanoven postup poskytování sociálních dávek, ale také způsob, kdy může úřad občanovi vyčíslit přeplatek. O b č a n m u s í p e n í z e ú ř a d u v r á t i t pouze tehdy, p o k u d n e o p r á v n ě n o u v ý p l a t u d á v k y z a v i n i l. O přeplatku musí úřad vydat rozhodnutí, které je povinen řádně a srozumitelně odůvodnit. Proti každému takovému rozhodnutí je také přípustné odvolání.

     Každá reforma, by měla být změnou k lepšímu. Neuvážené reformy vedou pouze k chaosu a následně k přijímání dalších úředníků, kteří musí vzniklý chaos napravit. Je na MPSV, aby nás pádnými a srozumitelnými argumenty přesvědčilo, že změny v oblasti sociálních dávek byly nezbytné a ve svém důsledku budou pro občany pozitivní.

 

 

Pavel Petráček,

člen Rady Libereckého kraje pověřený řízením resortu sociálních věcí

 

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624