Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Peníze opět proudí i k příjemcům v Libereckém kraji

30. 07. 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj i Evropská komise se shodly, že systém ROP Severovýchod funguje správně

Liberecký kraj – Za správná a dostatečná označily Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Evropská komise opatření, která nastavil Úřad Regionální rady Severovýchod v souvislosti s policejním prošetřováním dvou projektů v Libereckém kraji. Mohou tak být opět propláceny žádosti o platbu u příjemců dotací z ROP Severovýchod v Libereckém kraji.

Úřad důsledně kontroluje každou žádost, aby nemohlo dojít k jakýmkoliv pochybnostem o správnosti a oprávněnosti proplacení finančních prostředků. „Před proplacením žádosti o platbu je provedeno nezávislé prověření každého projektu,“ upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák a doplnil, že Úřad od počátku deklaroval, že systém funguje správně. To potvrzuje i skutečnost, že ani u jednoho z vyšetřovaných projektů - „Oddychová zóna na Perštýně“ a „Centrum podpory geotermálního využití energie“ – nedošlo k proplacení žádných finančních prostředků. V případě prvního zmiňovaného nebyla ani podepsána smlouva o poskytnutí dotace, jelikož příjemce nedoložil všechny potřebné dokumenty.

Ministerstvo pro místní rozvoj pravidelně vyhodnocuje rizika na úrovni jednotlivých operačních programů. Regionální operační program Severovýchod je zařazen do skupiny operačních programů s nízkými riziky. Toto pozitivní hodnocení a zařazení mezi nejlepší operační programy jednoznačně prokazuje správnost nastavení celého systému rozdělování finančních prostředků z ROP Severovýchod,“ poznamenal ředitel Vašák.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588