Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pěvecká soutěž Lípa Cantantes se letos koná již pošesté

02. 04. 2019

V pátek 5. dubna letošního roku proběhne v prostorách českolipské Základní umělecké školy již 6. ročník pěvecké soutěže Lípa Cantantes, kterou vyhlašuje Mezinárodní hudební festival Lípa Musica a Základní umělecká škola Česká Lípa. Je určena dětem a mladistvým mezi 7-25 let věku z Libereckého a Ústeckého kraje, kteří se věnují klasickému sólovému nebo komornímu zpěvu na základních uměleckých školách. Předsedkyní poroty stejně jako ve všech uplynulých ročnících bude profesorka Magdalena Hajóssyová, vedoucí pěveckého oddělení na pražské Akademii múzických umění. Přihlášených účastníků je letos 36.

V porotě dále zasednou starostka České Lípy, Ing. Jitka Volfová, sopranistky Anna Hlavenková (Konzervatoř Teplice) a Alena Hellerová a chybět nebude ani zakladatel a ředitel MHF Lípa Musica Martin Prokeš. Smyslem soutěže je podpořit zájem mladých lidí o klasický zpěv, interpretaci písní českých i světových autorů a vytvořit příležitostí pro talentované žáky k porovnání jejich dovedností a získání prvních koncertních zkušeností.

Soutěžní klání je vypsáno v kategoriích sólový a komorní zpěv dle věku adeptů. Nižší věkové kategorie sólového zpěvu a komorní zpěv bude hodnocena jednokolově, sólový zpěv od 13 do 25 let věku pak dvoukolově. Soutěžní repertoár tvoří lidové, umělé písně a árie s klavírním či jiným instrumentálním doprovodem, které soutěžící musí přednést z paměti. Vyloučeny jsou písně populární.

Ve všech kategoriích budou uděleny první tři ceny. Mezinárodní festival Lípa Musica věnuje do soutěže finanční částku 6 500,-Kč, která bude rozdělena mezi vítěze, a poukaz v hodnotě 500 Kč na odběr vstupenek na MHF Lípa Musica 2018. Porota dále uděluje mimořádnou Cenu ZUŠ Česká Lípa za mimořádnou interpretaci české lidové písně, Cenu starostky města Česká Lípa pro absolutního vítěze a Cenu Pavly Šimkové za muzikální projev v komorním zpěvu.

Součástí slavnostního vyhlášení po ukončení celé soutěže bude slavnostní koncert vítězů a oceněných. Koncert se bude konat ve Foyer ZUŠ Česká Lípa 5. 4. 2018 od 18.00 hodin a je volně přístupný veřejnosti.

Soutěž Lípa Cantantes je první z akcí konaných pod hlavičkou 18. ročníku MHF Lípa Musica. Program letošní fetivalové přehlídky bude slavnostně zveřejněn na v letošním roce premiérově konaném představení festivalu, které se uskuteční v úterý 30. dubna od 19 hod. v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě. 

Tisková zpráva včetně vizuálu je ke stažení zde.
Více informací o soutěži také na www.zuscl.cz.
Kontakt:
Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR 
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa;
@: lucie.johanovska@lipamusica.cz, GSM: +420 608 823 973
www.lipamusica.cz | facebook / instagram / youtube: lipamusica.cz

TZ: Lípa Musica

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307