Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Podpořte restaurování barokní kazatelny v Bozkově v památkářské soutěži

29. 06. 2022

Památky děkují. Tak se jmenuje jedna z kategorií klání o cenu Patrimonium pro futuro, kterou vyhlašuje Národní památkový ústav. Lidé si mohou formou on-line hlasování na stránkách této instituce do 30. září vybrat z nominovaných toho, který je nejvíce zaujal. Počin, který získá nejvíc hlasů, obdrží tuto cenu veřejnosti.

I v letošním roce je možné hlasovat a podpořit tak za Liberecký kraj restaurování barokní kazatelny v Bozkově. „Každý rok je do této soutěže přihlášená minimálně jedna památka z našeho kraje. A také jsme úspěšní. Cenu získalo například v loňském roce Jizerskohorské technické muzeum za popularizaci a prezentaci,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Kazatelna v Bozkově je z roku 1754 a její autorství se připisuje dílně Jelínků z Kosmonos. Stav kazatelny byl v roce 2018 havarijní. Restaurátorský zásah ji zachránil před zánikem a na základě provedených průzkumů jí též vrátil původní podobu a polychromii.

Kazatelna je prvním zrestaurovaným exemplářem z vybavení kostela; v budoucích letech by restaurování mělo pokračovat bočními a hlavním oltářem. I jim by měla být navrácena původní podoba z doby, kdy v Bozkově působila sochařská dílna Jelínků.

Cena Patrimonium pro futuro, kterou Národní památkový ústav vyhlašuje jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu na území České republiky, hodnotí pozitivní a úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce.

Za každý kraj mohou odborníci z Národního památkového ústavu, kteří garantují památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat zástupce, kteří se budou ucházet o ocenění v některé ze základních kategorií: obnova památky, restaurování, památková konverze, objev či nález roku, prezentace a popularizace, záchrana památky a příkladná správa a prezentace památkových objektů.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324