Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Polemika: Stavět nezaměstnanost a mistrovství světa na jednu rovinu považuji za velké nedorozumění

Polemika: Stavět nezaměstnanost a mistrovství světa na jednu rovinu považuji za velké nedorozumění

[30848|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/cikl_25ddfc02d5.jpg]

20. 03. 2009
[id:7716|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Nezaměstnanost, zvláště pak ta strukturální, je velmi nepříjemná záležitost. Pokud nastane, jako nyní na Novoborsku, vyžaduje její řešení koordinovanou součinnost řady odpovědných orgánů. Existují však politici, kteří v tak neblahém společenském fenoménu, jako je nezaměstnanost, vidí příležitost ke zviditelnění se. A to aniž by reálnému řešení otázky nějak pomohli.

Jedním z nich je, zdá se, kolega, zastupitel Libereckého kraje pan Jaromír Dvořák, který se ve svém článku MFD ze dne 7.3. pod názvem "Místo MS měli dostat miliony nezaměstnaní" se snaží veřejnosti namluvit, že nabídka rekvalifikací na středních školách vznikla jen tak sama od sebe. Ve své podstatě tak popírá roli Libereckého kraje jako zřizovatele středních škol. Přitom Liberecký kraj byl tím, kdo přivedl již před třemi měsíci k jednomu stolu úřady práce, zástupce škol, personální agentury, představitele obcí a zástupce nestátních neziskových organizací. Z jeho iniciativy dnes v regionu disponujeme nabídkou reálnou nabídkou 35 rekvalifikačních kurzů o předpokládané kapacitě přes 500 míst. Proti počtu 2 000 nezaměstnaných to rozhodně není nezanedbatelné číslo.

Dobře, že pan Dvořák říká, že se zúčastnil až třetího jednání operativní skupiny. Dvě předcházející pracovní jednání ho jako jaksi náhodou minula. A to jak v roli člena zastupitelstva Nového Boru, tak i kupodivu, jako zástupce krajské samosprávy a především jako předsedu krajského Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport!

Pan Dvořák proto velice dobře ví, nebo by měl vědět, že rekvalifikace neorganizuje kraj, ale úřady práce. Že rekvalifikace proto plně financuje stát prostřednictvím úřadů práce a že, také kupodivu, překážkou v účasti obyvatel na rekvalifikaci rozhodně nemůže být nedostatek prostředků, protože ty plně zabezpečuje právě přes úřady práce, s kterými, jak sám potvrdil, je kraj nejen na Novoborsku, ale i ve zbývajících okresech kraje, v těsném kontaktu.

Liberecký kraj proto přinesl v relativně krátké době s rozsáhlou nabídkou rekvalifikací, kterou nabízí úřadům práce a která vychází ze tří základních principů. Nabídka by měla být co nejširší, musí být v souladu s potřebou aktuální zaměstnanosti a především musí být nezaměstnaným co nejdostupnější, pokud možno v místě bydliště. 

Kromě toho přináší Liberecký kraj opět prostřednictvím svých škol (a spolupracujících škol soukromých, na Ty rozhodně nesmím zapomenout) řadu dalších možností vzdělávání, například zájmové vzdělávání, jehož cílem je mimo jiné osobnostní rozvoj lidí, kteří se naprosto neočekávaně octli bez zaměstnání.  Naší další motivací je i snaha nenechat takto poškozené obyvatele kraje na holičkách a bez pomoci. Každý, kdo jakýmkoliv způsobem přišel do kontaktu s nezaměstnaností jednoznačně potvrdí, že největší neštěstí je zůstat bez pomoci sedět doma.

Pan kolega Dvořák je pedagogem. Nevím, co vyučuje, literatura faktu to zřejmě nebude. A nebude to asi ani matematika, protože na 3. jednání operativní skupiny iniciované Libereckým krajem pro řešení problematiky na Novoborsku si pan Dvořák v diskusi o minulých výdajích kraje na kampaň TechYes plete 8 milionů se 300 tisíci s dovětkem: „no tak jsem se spletl“. Že takový výrok na veřejném fóru získává jinou, v tomto případě dezinformační dimenzi, si zřejmě neuvědomuje.

Nechme císařovi, co císařovo jest. Liberecký kraj má své úkoly a svoji pevně stanovenou působnost. Na tomto poli koná iniciativně, účelně a se vší odpovědností. Úkol první pomoci nezaměstnaným spadá do kompetence jiným úřadům. Člověk, který se cítí být politikem, by toto měl znát a nestavět proti sobě věci neslučitelné. Jakoby se kvůli problematice nezaměstnanosti, jakkoliv je nepříjemná, měl zastavit normální život ve společnosti. 

Náměstek hejtmana Radek Cikl, pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu LK

 

 

 Místo MS měli dostat miliony nezaměstnaní

 

7.3.2009    Mladá fronta DNES    str. 4   FÓRUM ČTENÁŘŮ - KRAJ LIBERECKÝ

    JAROMÍR DVOŘÁK    Liberecký kraj   

Podle nejnovějších údajů má dvanáctitisícový Nový Bor zhruba dva tisíce nezaměstnaných. Takovýto poměr počtu obyvatel a práceschopných nezaměstnaných naše město ve svých dějinách ještě nepoznalo a vyhlídky na rychlé řešení nejsou lichotivé. Práce v českolipském regionu není, na cca 6600 nezaměstnaných připadá něco kolem 314 volných míst. Už z toho je jasné, že problémem je i rekvalifikace, respektive na co se rekvalifikovat. Přesto i na jednání zastupitelstva Nového Boru se objevil nejeden názor, že lidé by se těchto kurzů rádi zúčastnili, problémem je však jejich cena.

            Měl jsem možnost být přítomen třetímu jednání operativní skupiny Novoborsko. Ačkoliv jsem se předchozích setkání nezúčastnil, bylo patrné, že na zvyšující se počet zájemců o rekvalifikace jsou dobře připraveny úřady práce a snad v nejbližší době budou spuštěny celonárodní projekty, zaplacené ze státní kasy. S celou řadou nabídek přišly střední školy v regionu, zřizované právě Libereckým krajem. Ty mohou s kurzy začít okamžitě, ale opět je problémem jejich cena.

            A tady byl a je prostor právě pro vedení Libereckého kraje. Jestliže dokázalo promptně vyhovět K. Neumannové a našlo se patnáct milionů na doprovodné programy již skončeného lyžařského MS, proč stejně rychle nejsou peníze na zaplacení rekvalifikací nezaměstnaných ve vlastním kraji a ve vlastních zařízeních? Ti odváděli poctivě daně státu, potažmo kraji, a dnes jim za jejich peníze chystáme zábavu, na kterou většina z nich nemá (viz mnohokrát zmiňované ceny lístků a parkovného na MS) a necháváme vydělat pražské agentury a třeba Deep Purple.

            Úrovně vyspělých demokracií nedosáhneme pořádáním monstrozních akci, ale především tím, že jsme schopni pomoci těm, kteří to potřebují.

Jestliže vedení kraje platí ve svých nemocničních zařízeních zdravotní služby, proč není ochotno přispět jinak postiženým lidem regionu, kteří se navíc do této situace dostali ne vlastní vinou. Jestliže nechci pomocí, je svolávání různých operačních skupin, sestavování komisí, výborů atp. nanic.

            Patnáct milionů by bohatě stačilo na nastartování rekvalifikačních kurzů ve školách v celém Libereckém kraji.

 

O autorovi| JAROMÍR DVOŘÁK, krajský zastupitel za SOS

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302