Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Policisté při kontrolách dodržování nošení roušek a pobytu v karanténě přitvrdí

23. 03. 2020

Policisté řeší v těchto dnech nejen specifické úkoly, jakým je třeba ochrana státních hranic, ale také kontrolují, zda jsou obchody a restaurace opravdu uzavřené, zda lidé dodržují na veřejnosti nošení roušek, respirátorů či jiné ochrany obličeje, zda se na veřejných prostranstvích neshlukuje více osob a také to, jestli lidé dodržují nařízenou karanténu.

Kvůli pandemii koronaviru je v Česku vyhlášena karanténa a lidé by měli odcházet z domova pouze do práce či na nákupy. Pokud nemají nařízenou domácí karanténu na konkrétní místo, mohou vycestovat na chaty, ovšem při dodržování stejných podmínek jako ve městě, to jest na veřejnosti nosit roušku a vyhýbat se kontaktu s jinými lidmi.

„Za uplynulý týden, tedy v době od 15. do 22. března jsme na tísňové volání 158 přijali 164 oznámení v souvislosti s koronavirem. Převážně se jednalo o upozornění občanů na nenošení roušek, shlukování se osob na veřejných prostranstvích, či nedodržování karantény. Lidé stále podceňují nastalou situaci a stále si neuvědomují její vážnost,“ uvedla liberecká policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Policisté evidují již 21 přestupků, kterých se občané dopustili porušením zákona o ochraně veřejného zdraví či porušením krizového zákona. Jen během uplynulého víkendu a pátku těchto porušení bylo osm. Zpravidla se jednalo o pohyb osob na veřejnosti bez ochranných prostředků obličeje – v sedmi případech, či porušení nařízené karantény v jednom případě.  „Všechny tyto přestupky předáváme k dalšímu řízení hygienikům,“ dodala Šrýtrová. „Za některé trestné činy pak panující stav nouze zostřuje výši trestu.“

Podle krizového zákona č. 240/2000 mohou fyzické osoby v nejzávažnějších případech dostat od správního orgánu pokutu až do výše 2 milionů korun. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby až do 3 milionů. Při porušení karantény hrozí pokuta až do výše 3 milionů korun.

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. mohou fyzické nebo právnické osoby a podnikající fyzické osoby včetně poskytovatelů služeb dostat pokutu od 10 tisíc do 1 milionu korun.

Od počátku vyhlášení nařízení vlády týkající se nouzového stavu v Česku policisté v Libereckém kraji řešili celkem 32 trestných činů, z toho se ve dvou případech jednalo o podvod a ve dvou případech o šíření poplašné zprávy. Zbylých 28 případů byly krádeže.

Z hlediska skutkových podstat s vyšší trestní sazbou se jedná o veškeré trestné činy majetkového charakteru – krádeže, dále podvody, šíření poplašné zprávy, šíření nakažlivé lidské nemoci, lichva, zpronevěra a další.

Za „běžného“ stavu je trestní sazba až dvouletá (popřípadě tříletá pro recidivu), aktuálně se jedná o tresty v rozmezí dvou až osmi let.  V těchto případech se jedná již o zločiny a díky zvýšené trestní sazbě se jimi již zabývá Služba kriminální policie a vyšetřování.

Doposud policisté řešili veškeré porušení nařízení vlády zpravidla domluvou, snažili se občany informovat o nastalé situaci a opatřeních, které by lidé měli dodržovat, kdy jejich cílem nebylo ihned dávat lidem pokuty. Avšak je stále řada těch, kteří neberou situaci vážně a policisté již v případě nedodržování těchto  nařízení nebudou v dalších dnech již tak tolerantní. Přistoupí tak k postihům.

„Apelujeme na občany, aby si už skutečně uvědomili, že tím, že nedodržují nařízení vlády, která mají svůj smysl, neohrožují pouze sebe, ale také své blízké a ostatní spoluobčany. Zároveň děkujeme všem lidem, kteří se naopak chovají zodpovědně a chápou, že i pro složky Integrovaného záchranného systému tato situace není snadná,“ uzavřela Šrýtrová.

 

TZ: Policie ČR

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz