Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pomoc Libereckého kraje oblastem zasaženým povodněmi

30. 06. 2009
[id:8369|autor:Šírová Květa|email:kveta.sirova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 324|mobil:|aktualizace:]

Dne 29. 6. 2009 se členové Rady Libereckého kraje dohodli na poskytnutí pomoci oblastem postiženým povodněmi a to částkou ve výši 1 000 000 Kč. Tato částka bude dle dispozic rozdělena jak na přímou finanční pomoc tak na pomoc materiální. Hejtman Libereckého kraje byl pověřen zkontaktováním hejtmana Jihočeského kraje, aby se informoval, do které konkrétní oblasti či obce by měla být pomoc Libereckého kraje směřována. Členové Rady Libereckého kraje pověřili Zdeňka Bursu, člena rady kraje pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a územního plánování, administrováním celé záležitosti a přípravou příslušných podkladů pro nejbližší jednání členů rady. Vedení kraje současně požádalo své zaměstnance, aby se spolupodíleli na pomoci postiženým oblastem. V této souvislosti budou dále osloveny firmy v Libereckém kraji, aby pomohly zejména v oblasti materiální.

Vyzýváme touto cestou další subjekty, které by se nějakou formou chtěly podílet na pomoci oblastem postiženým povodněmi, aby kontaktovaly sekretariát radního Zdeňka Bursy.


Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324