Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pořadatelé významných sportovních akcí v kraji se mohou ucházet o finanční podporu na rok 2015 do 30. 9.

08. 07. 2014

Rada Libereckého kraje schválila výzvy k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015. Jedná se o další krok v rámci plnění Strategie podpory sportu a tělovýchovy v Libereckém kraji schválené zastupitelstvem kraje.

Příjem žádostí probíhá od 7. 7. do 30. 9. 2014 a veškeré podrobnosti k výzvě naleznete na stránkách odboru školství: http://skolstvi.kraj-lbc.cz/dotace-sport-a-telovychova/prima-podpora-z-rozpoctu-libereckeho-kraje-pro-rok-2015

Sportovní a tělovýchovné organizace budou mít možnost podat své žádosti o finanční podporu projektů, které budou realizovat v roce 2015. Výzva obsahuje pět oblastí - předmětů podpory:

- Vybrané sportovní akce,

- Významné kluby a reprezentace,

- Významné sportovní areály,

- Mimořádné sportovní akce,

- Sportovní struktury, servisní centra.

„Došlé žádosti budou hodnoceny podle předem známých kritérií, která rovněž schválila rada kraje a jsou součástí textu výzvy. Následně budou předloženy příslušným orgánům kraje k hodnocení a výsledkem bude seznam projektů, které se stanou součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2015,“ doplňuje statutární náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová s tím, že termín pro předkládání žádostí je stanoven na 30. září 2014.

 

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624