Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pozvánka na čtvrté setkání platformy „Rozvoj kompetencí“

12. 01. 2018

Rádi bychom Vás jménem realizačního týmu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (KAP LK) pozvali na čtvrté setkání platformy „Rozvoj kompetencí“.

Dne 6. 2. 2018 jsme pro Vás připravili „Konferenci ke čtenářské gramotnosti“, kde vystoupí sedm zajímavých osobností z oblasti čtenářské gramotnosti. Konference bude svou formou velmi pestrá, bude možné se na ní dozvědět praktické informace o nabídce i praktickém využití vzdělávacích projektů pro školy nejen v Libereckém kraji, proběhne také zajímavá akademická přednáška. Pozvání na naší konferenci přijal ředitel Knihovny Václava Havla, pan Michael Žantovský, který nám přijede prezentovat Václava Havla jako literáta a samozřejmě nebude chybět řeč o jeho místě v dnešním vzdělávání. Na samotný závěr konference nás čeká tematická diskuse s šéfredaktorem týdeníku Respekt, panem Erikem Taberym, jehož diskuse po celé republice bývají vřele přijímány a hojně navštěvovány. 

Konference je určena zejména ředitelům a učitelům českého jazyka 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, pedagogickým a vzdělávacím institucím, představitelům univerzit a odborné veřejnosti.

Setkání se uskuteční v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, v multimediálním sále ve 3. patře od 9:15 do 14:00 hodin.

Pozvánku s podrobnějšími informacemi a programem akce naleznete níže.                                           

V případě Vašeho zájmu o účast na této akci prosím kontaktujte nejpozději do 30. 1. 2018 metodičku projektu Annu Staníkovou:

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302