Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pozvánka na první setkání platformy „Rozvoj kompetencí“

13. 04. 2017

Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (KAP LK) pořádá první setkání platformy „Rozvoj kompetencí“. Na 9. května je připraven workshop s názvem „Kreativní sloník“, kde se zájemci budou moci seznámit s novou metodou výuky cizích jazyků pomocí myšlenkových map. Setkání se uskuteční v budově Krajského úřadu Libereckého kraje od 12 hodin. 

Kreativní slovník není rozdělen do dílů, které by přetrhávaly souvislosti mezi slovy. Veškerá slovní zásoba na dané téma je rozmístěna ve větvích s logickým pořadím slov, každé slovo má navíc svůj obrázek pro lepší vizualizaci. Na workshopu se dozvíte jaký je rozdíl mezi myšlenkovými a slovními mapami, jak se dá vyučovat pomocí slovních map gramatika a slovní zásoba a proč je ve slovních mapách budoucnost. Zároveň budete mít možnost osobně si vyzkoušet tvorbu slovních map, užití aktivit v praxi a tvorbu vlastních mnemotechnických pomůcek. Součástí workshopu bude také praktická zkouška, jak učit slovíčka v mapách pomocí paměťových technik a jak učit gramatiku pomocí slovních map. Každý si odnese nové podněty a to nejen do vlastní pedagogické praxe.

Workshop bude primárně zaměřen na tvorbu myšlenkových map v anglickém jazyce. Tato metoda může být ovšem praktikována ve výuce jakéhokoliv dalšího cizího jazyka – díky slovním mapám můžete mít slovní zásobu k danému tématu, přehledně a v souvislostech na jednom místě.  

Pozvánku s podrobnějšími informacemi a programem akce naleznete níže.

V případě Vašeho zájmu o účast na této akci prosím kontaktujte metodičku projektu Markétu Leníkovou: e- mail: marketa.lenikova@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 474.

logo Krajský akční plán LK

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624