Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pozvánka na seminář k programu Interreg V – A Česká republika – Polsko 2014-2020

26. 02. 2018

Na Krajském úřadě Libereckého kraje se dne 26. března 2018 od 10 hodin uskuteční Seminář k  programu  Interreg  V – A Česká republika – Polsko 2014-2020. Seminář je určen pro případné žadatele v prioritní ose 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

Jedná se o program přeshraniční spolupráce. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice, kdy jeden je tzv. vedoucím partnerem, který nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu.

V rámci této prioritní osy jsou podporovány projekty zaměřené na:

  • Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit,
  • Podpora využití nehmotného kulturního dědictví,
  • Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu,
  • Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů,
  • Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů,
  • Pozn. Projekty by měly podporovat hospodářský růst, který zprostředkovaně přispěje k růstu zaměstnanosti v území. U infrastrukturních projektů nesmí být celkové výdaje na jeden prvek infrastruktury vyšší než 5 mil eur.

Způsobilí příjemci: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; Nestátní neziskové organizace; Evropské seskupení pro územní spolupráci; Církve a náboženské spolky; Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu.

 

Bližší informace o semináři a konzultacích naleznete v pozvánce. Pozvánka

Účast prosím potvrďte do 19. března 2018 na e-mail  magda.podsednikova@kraj-lbc.cz

 

 

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624