Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Pozvánka na seminář pro dodavatele k zapojení do dynamického nákupního systému – DNS

Ing. Vlachová Ilona

odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek

  • 09. 03. 2017 09:58

Sdílet článek

Zadavatel, Liberecký kraj, informuje potenciální dodavatele o novém způsobu zadávání veřejných zakázek na zajištění služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP, zajištění služeb technického dozoru investora – TDI a na zpracování projektové dokumentace.

Zadávání veřejných zakázek bude nově probíhat v rámci dynamického nákupního systému, kde veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat výhradě elektronickou formou a bude možné zapojení nových dodavatelů během celého trvání DNS.

Z důvodu přiblížení procesu vyhlašování a zadávání veřejných zakázek Vás zveme na praktický seminář, kde budou zástupci společností, které vykonávají výše zmiňované předměty veřejných zakázek, seznámeni s fungováním modulu profilu zadavatele pro zajištění dynamického nákupního systému a přípravou dokumentů pro zapojení do DNS.

datum

den

čas

místo konání

15. března 2017

středa

13:00 – 14:30

zastupitelský sál č. 326 – 3. patro

 

Lektor: Ing. Pavel A. Eger, odborník na elektronické zadávání veřejných zakázek ve společnosti Tender systems s.r.o.

Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec.

Prezence:  probíhá od 12:30 hodin

Program semináře:

Obsahem školení bude praktická ukázka úkonů pro podání žádosti o účast (nutný úkon pro zapojení do DNS) a nabídky v rámci dynamického nákupního systému. Součástí školení bude i představení související legislativy včetně nových požadavků na elektronizaci veřejných zakázek v důsledku platnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek od října 2016.

Potvrzení účasti prosím zašlete emailem na vladimira.zitkova01@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 616. Z důvodu omezeného počtu možných uživatelů systému prosíme o přihlášení max. 1 osoby z každé společnosti.

V případě naplnění kapacity školení budete informováni.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky