Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pracovní skupina pro řešení problematiky Krkonoš se sešla na svém prvním jednání, Spolupráce s Podnikatelskou radou Libereckého kraje

05. 06. 2002
[id:198|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (420-48) 52 26 301, fax: (420-48) 52 26 330


Liberec, 4. 6. 2002


TISKOVÁ ZPRÁVAPracovní skupina pro řešení problematiky Krkonoš se sešla na svém prvním jednání


Nedávno proběhlo společné jednání představitelů Libereckého a Královéhradeckého kraje s představiteli Svazku měst a obcí Krkonoše. Cílem tohoto jednání bylo zejména vytvořit podmínky pro vstřícný a jednotný postoj všech zúčastněných k zajištění udržitelného rozvoje oblasti Krkonoš a celkově k řešení problematiky tohoto území. Na základě tohoto jednání byla vytvořena odborná pracovní skupina pro řešení problematiky Krkonoš, která je složena z expertů na strategické a územní plánování, udržitelný rozvoj a cestovní ruch a jsou v ní zastoupeny všechny tři zúčastněné strany. První jednání této pracovní skupiny proběhlo v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. Smyslem tohoto setkání bylo probrat názory na řešení problematiky územně plánovací dokumentace v oblasti Krkonoš – problematiku rozvoje a územního plánování a cestovního ruchu. „Protože každá z těchto oblastí nese svá specifika, dohodli jsme se na tom, že budou vytvořeny další dvě podskupiny, a to skupina pro cestovní ruch a skupina pro rozvoj a územní plánování“, řekl Ing. Luděk Suchomel, statutární zástupce hejtmana. Ještě tento měsíc se skupiny sejdou aby připravily společný výstup, který by měl obsahovat informace, jak řešit problematiku cestovního ruchu a problematiku rozvoje a územního plánování v této oblasti. Tento materiál rovněž projedná Rada Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Další jednání pracovní skupiny pro Krkonoše proběhne zhruba za měsíc.


Spolupráce s Podnikatelskou radou Libereckého kraje


Koncem minulého týdne se sešli ke společnému jednání předsedové výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a předsedové Podnikatelské rady Libereckého kraje. Předmětem tohoto jednání bylo navzájem se poznat a navázat spolupráci. „Z tohoto jednání mám dobrý pocit, jsem rád že se obě strany sešly a navzájem si vyměnily své zkušenosti a názory, nyní mohou společně diskutovat a řešit otázky, které se například týkají rozpočtového výhledu, problematiky dopravy na území našeho kraje nebo otázky týkající se vnějších vztahů a integrace s Evropskou unií“, řekl statutární zástupce hejtmana Ing. Luděk Suchomel. Předsedové podnikatelské rady tak nyní mohou uplatňovat své názory při řešení některých dokumentů, jako například program rozvoje kraje, územní plán nebo energetická koncepce. Ing. Luděk Suchomel rovněž dodal, že se do čtrnácti dnů sejdou předsedové obou stran, aby se dohodli na formě této spolupráce a na konkrétních tématech, které obě strany budou řešit.Linda Futerová

tisková mluvčí