Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pracovníci oddělení vnějších vztahů krajských úřadů se přijeli radit do Liberce

05. 11. 2001
[id:91|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]
Koncem minulého týdne se na Krajském úřadě Libereckého kraje konalo setkání pracovníků oddělení vnějších a zahraničních vztahů, které pořádal sekretariát hejtmana. Zastoupeny zde byly všechny kraje z celé republiky, vždy jedním až dvěma pracovníky. První část programu byla věnována spolupráci krajů se zahraničními regiony. Na toto téma přednášel i Dr. Arnošt Marks, politický poradce Delegace Evropské komise v ČR. Krajské úředníky především zajímala otázka navazování kontaktů s jednotlivými regiony, a to především v zemích Evropské unie. Ze strany Dr. Arnošta Markse bylo přislíbeno zasílání pravidelných informací k této problematice a také možnost školení příslušných pracovníků krajských úřadů na téma možnosti získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.
Ve druhé části jednodenního programu se účastníci setkání zabývali možností sjednotit terminologii, která je v oblasti zahraničních vztahů užívána. „Největším problémem bylo například najít vhodný anglický ekvivalent pro slovo „hejtman“. Nakonec jsme se shodli na výrazu „President of the Region“, v německém jazyce budeme používat označení „Regionspräsident“,“ vysvětluje Nikola Bradíková, referentka oddělení tiskového a vnějších vztahů Krajského úřadu Libereckého kraje. Navrženou terminologií se budou zabývat hejtmani na jednom z příštích zasedání Asociace krajů. Pakliže budou návrh akceptovat, „krajská“ terminologie bude dána k dispozici ústředním orgánům, ambasádám, informačním centrům a v neposlední řadě i tlumočníkům.
V rámci pracovního setkání se hovořilo i o konkrétních výsledcích v oblasti zahraniční spolupráce krajů. Některé z krajů již mají podepsány mezinárodní smlouvy se zahraničními regiony (např. Středočeský kraj s Burgundskem). Liberecký kraj se v tomto bodě přiklonil k dohodám o regionální spolupráci, jež nemají charakter smlouvy a nemusí být parafovány ze strany ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí. V minulých dnech tak již byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Libereckým krajem a kantonem St. Gallen ve Švýcarsku a ještě tento měsíc bude oficiálně podepsána dohoda mezi Libereckým krajem a krajem Møre og Romsdal v Norsku. Podpis této dohody bude součástí jednodenní návštěvy norské delegace v Liberci.