Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Před knihovnou odhalí Lavičku Václava Havla

03. 03. 2016

Lavičku Václava Havla odhalí v úterý 8. března v 14:00 hodin před budovou Krajské vědecké knihovny v Liberci, v den 15. výročí jejího otevření. Stane se tak u příležitosti „Roku Václava Havla“, kterým ten letošní vyhlásila Knihovna V. Havla u příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin. Slavnostní události budou přítomni mimo jiných Michael Žantovský, bývalý velvyslanec a nynější ředitel Knihovny Václava Havla, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a členové Rady Libereckého kraje, velvyslanci několika zemí a další osobnosti.

Umělecké dílo světoznámého českého výtvarníka, architekta, designéra a vysokoškolského učitele Bořka Šípka, Lavičku Václava Havla, můžeme najít již v několika českých, ale i světových městech jako například Praze, Českých Budějovicích, Novém Boru, ale i Washingtonu, Dublinu či Barceloně. Lavička Václava Havla je tvořena z kulatého stolku obepnutého kolem stromu a dvou židlí. Je místem vybízejícím k vzájemnému dialogu, místem ke svobodnému projevování názorů, k diskusi i k prostému posezení.  Prostor před knihovnou se přímo nabízí ve spojitosti se vztahem Václava Havla ke knihovně – jako tehdejší prezident udělil v roce 1995 stavbě knihovny záštitu a po dokončení stavby ji dvakrát osobně navštívil.

Iniciátory nápadu umístit Lavičku Václava Havla do Liberce je Nadační fond MA-MA Foundation, Krajská vědecká knihovna Liberec a Věra Vohlídalová. Projekt podporuje i Liberecký kraj.

Krajská vědecká knihovna v Liberci ve spolupráci s nadačním fondem MA-MA Foundation se k tomuto projektu připojí několika dalšími akcemi (výstava, koncert, autorská čtení, přednášky). Odhalením LavičkyV.H. se stane symbolickým zahájení akcí pořádaných k nedožitým osmdesátinám bývalého prezidenta Václava Havla. V liberecké knihovně v průběhu roku uspořádají další akce, výstavy, koncert, autorská čtení a přednášky.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215