Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Prezentace podnikatelských možností v Kanadě, Rusku a Vietnamu se setkala s velkým zájmem

Prezentace podnikatelských možností v Kanadě, Rusku a Vietnamu se setkala s velkým zájmem

[32440|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/prez_79c6712c69.jpg]

05. 06. 2009
[id:8213|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

V zasedacím sále Zastupitelstva LK se ve čtvrtek 4. června uskutečnila prezentace na téma „Investice a podnikatelské aktivity v rámci zahraniční spolupráce s Kanadou, Vietnamem a Ruskem“. Prezentaci vedl hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ve spolupráci s členy Rady LK Zdeňkem Bursou a Jaroslavem Podzimkem a krajským zastupitelem Josefem Součkem. Zúčastněným zástupcům firem tak byla představena možnost a způsob vstupu na pracovní trh zmiňovaných států.

„Vzhledem k dopadům hospodářské krize hledáme nová řešení, jak snížit nezaměstnanost, která je v současné době v Libereckém kraji již 14%. Jedním z nich je právě možnost průniku na pracovní trhy zemí s velkým podnikatelským potenciálem jako jsou Kanada, Rusko a Vietnam, uvedl Stanislav Eichler.

Na základě dosavadních jednání se zástupci Kanady vyplynula příležitost pro uplatnění pracovní síly v chemickém či těžebním průmyslu. Ruská federace nabízí řešení problematiky ochrany investic evropských investorů. Ruský velvyslanec při návštěvě Libereckého kraje, která proběhla minulý týden, projevil zájem také o nanotechnologie.

Nejlepší možnost pro vstup na pracovní trh nabízí Vietnam. Po návštěvě delegace zástupců

Libereckého kraje přímo v provincii Ha Tinh vyšlo najevo, že představitelé vietnamských provincií by rádi navázali spolupráci nejen s Libereckým krajem, ale i s ostatními kraji v České Republice. Bylo také podepsáno Memorandum o návrhu smlouvy na spolupráci LK a provincie Ha Tinh, kterou bude projednávat zastupitelstvo LK na červnovém zasedání.  Vietnamští představitelé do budoucna uvítají spolupráci českých firem na vybudování například nové infrastruktury.

„Pokrytí elektrickou energií je v současné době pouze na 20% území Vietnamu.“ zmínil Zdeněk Bursa.

Poukázal také na plán výstavby silnic, kde si investoři po dostavbě silnic budou moci vybírat mýtné po smluvenou dobu, což zajišťuje navrácení investic. „Dalším průmyslovým odvětvím, které ve Vietnamu neexistuje například konzervárenství. Stejně jako subjekty na ochranu životního prostředí, jako jsou spalovny, kanalizace aj. zde úplně chybí“ doplnil hejtman.

Velkou výhodou pro české investory je absence jazykové bariéry, jelikož 100 tisíc Vietnamských obyvatel mluví česky.“ řekl Josef Souček.

V diskusi zmínil hejtman ještě možnost akviziční cesty zájemců o investice do Vietnamských provincií.

„Vietnamští hejtmani mají zájem o spolupráci s podnikateli v Libereckém kraji, takže jediným nákladem cesty by zřejmě měla být pouze cena letenky,“ řekl Stanislav Eichler.

„Krajský úřad nabízí také pomoc při komunikaci s vietnamskými představiteli,“ doplnil.

„Byla to velmi užitečná prezentace ze strany LK, zejména pokud jde o Vietnam. Je to pro nás podnikatele takřka neznámá destinace,“ uvedl Jiří Urban, předseda Liberecké podnikatelské rady.

„Máme zájem o další informace a určitě se naši zástupci připojí k případné pracovní cestě do partnerské provincie Ha Tinh,“ doplnil.

Podle něj je to příležitost i po Krajskou hospodářskou komoru LK vedenou předsedou Jaroslavem Koptou.

„Taková spolupráce s krajem přesně vychází z nedávno podepsaného dodatku dohody, ve které jde o vytváření podpory zaměstnavatelům ze strany kraje a zapadá do opatření, kterými chceme společně eliminovat dopady současné světové hospodářské a finanční krize do našeho kraje,“ zdůraznil Jiří Urban.

Závěrem pozval všechny zúčastněné na Dny vietnamské kultury, které se uskuteční na podzim letošního roku v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302