Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Prezidium Euroregionu Nisa na Ještědu diskutovalo o projektech

17. 07. 2015

Na konci letošního června byly v Bruselu definitivně schváleny programy pro podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou, Saskem a Polskem. Ve všech třech programech je pro období 2014-2020 připraveno téměř 14 miliard korun. Právě o tom tento čtvrtek jednal v prostorách horského hotelu Ještěd hejtman Libereckého kraje Martin Půta se svými euroregionálními kolegy z Německa a Polska.

Z programů přeshraniční spolupráce bychom chtěli získat na projekty v české části Euroregionu Nisa alespoň 1 miliardu korun,“ uvedl po jednání Martin Půta, předseda Euroregionu Nisa. „V současnosti již Liberecký kraj žádá z budoucího česko-polského programu o 460 milionů korun na rekonstrukce silnic II. a III. třídy spojující frýdlantský zámek a polský zámek Czocha ležící necelých 10 kilometrů od českých hranic,“ doplnil Martin Půta.

Podle českých, německých i polských zástupců Euroregionu je hlavní prioritou ochrana před povodněmi, dále spolupráce obcí a měst při obnově silniční a turistické infrastruktury, spolupráce škol ve vzdělávání a v neposlední řadě také podpora drobných sportovních a kulturních projektů, při kterých dochází k vzájemnému setkávaní a sbližování.

Problémem pro všechny strany Euroregionu byla v minulosti přílišná administrativní náročnost při získávání a vyúčtování evropských dotací. „Máme řadu negativních zkušeností, kdy při pochybení například za 8 tisíc euro jsme museli platit sankci ve výši stonásobku. Potom si každá obec rozmyslí, zda se vůbec vyplatí o něco žádat,“ říká zhořelecký landrát Bernd Lange, prezident německé části Euroregionu Neisse. Podle jeho slov je ale nutné si na podobné kontroly zvyknout.  

Předsedové všech tří částí Euroregionu Nisa při svém setkání schválili změny ve vnitřním uspořádání celého Euroregionu. Ty se týkají třístranných pracovních skupin nazývaných EUREX. „Do dnešní doby jsme organizovali hlavní činnost Euroregionu v 16 pracovních skupinách. Strukturu jsme nyní zjednodušili na 6 pracovních skupin a jejich činnost zaměříme zejména na přeshraniční programy a projekty,“ informoval Jaroslav Zámečník, jednatel Euroregionu Nisa.

Případné další informace poskytne Jaroslav Zámečník, jednatel Euroregionu Nisa, 724 030 306

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624