Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Příběhy kraje očima výtvarných umělců

04. 04. 2016

Výstava Příběhy kraje byla koncipovaná jako doplněk stálé expozice českého výtvarného umění Na vlnách umění. Představuje výtvarné umělce spjaté s regionem, kteří se narodili mezi lety 1923 a 1948, a nejsou zastoupeni ve stálé expozici. Všichni autoři, jejichž díla jsou vystavena na výstavě Příběhy kraje, se postupně staly významnými osobnostmi, aniž by jejich práci poznamenala dogmata první (po roce 1948) či druhé vlny socialistického realismu (po roce 1970). 

Nabízená kolekce děl je jen náznakem a nápovědí určitých směrů a tendencí, které bylo možné v této generaci najít. Z výtvarných směrů zde nalezneme kultivovanou pozdní modernu, novou figuraci, malbu inspirovanou vírou v moderní technologie atd. Výběr akcentuje autory, kteří pracovali nebo pracují s klasickými výtvarnými druhy, jako jsou figurální a krajinný žánr, plastika. V každém případě však výstava Příběhy kraje připomíná jména patřící k chloubě tohoto regionu!

Vystavující umělci do výtvarného života vstupovali v letech 1945–1975. Časově by to měl být úsek jedné generace, ale v tomto případě každé desetiletí přináší nové impulzy a zcela jinou společenskou situaci, obrazně řečeno, třicet let strmých vzestupů a ještě strmějších pádů. Období temna střídala období naděje, přičemž 70. léta v československé kultuře mohou být označena za jedno z nejtemnějších období vůbec. Je zvláštní, že na toto „temné“ období z vystavených umělců takto reagoval málokdo. Mnohem častější bylo, že umělci odcházeli do vnitřní emigrace a v ní vytvářeli svůj mikrokosmos. Ten se skládal ze vzpomínek na dětství, z obdivu k hodnotám moderního umění, z lyrického a poetického snu plného harmonie či ze všelidských hodnot křesťanské kultury. Ti mladší čerpali zase z důvěry ve svět vědy a techniky. Všichni si zasluhují náš obdiv za to, že v onom období, kdy společnost rychle kráčela od deseti k pěti, ve své tvůrčí činnosti nacházeli řešení, jejichž hodnoty jsou trvalé.

„Na přehlídce jsou zastoupení umělci žijící v trojlístku měst Liberec, Jablonec nad Nisou a Turnov. Výjimku tvoří Josef Jíra (Praha a Malá Skála u Turnova), Vladimír Komárek (Nedvězí u Semil) a Miroslav Čermák (Nový Bor), kteří však byli do Liberce zváni na výstavy či k rozmanité výtvarné spolupráci. Jiří Seifert byl naopak po roce 1970 donucen opustit Liberec z politických důvodů,“ přiblížila výběr autorů kurátorka Zuzana Štěpanovičová. Právě Zuzana Štěpanovičová provede návštěvníky výstavou v rámci dvou komentovaných prohlídek. Ty se konají tento čtvrtek 7. dubna v 10:30 a v 17 hodin.

Oblastní galerie Liberec je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Pro veřejnost je otevřená denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, každý čtvrtek do 19 hodin. Galerie nabízí každý čtvrtek bezplatný vstup do všech expozic a na všechny výstavy.

Zastoupení autoři:

Alex Beran, Miroslav Čermák, Jiří Dostál, Milan Janáček, Josef Jíra, Jaroslav Klápště, Vladimír Komárek, Dalibor Matouš, Jiří Nepasický, Jiří Seifert, Jaroslava Solovjevová, Pavel Šulc, Rostislav Zárybnický 

TZ OGL

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215