Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Příjezdový podchod na nádraží v Liberci se otevítá

Příjezdový podchod na nádraží v Liberci se otevítá

[31704|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/vlak_e8f0c3670d.jpg]

30. 04. 2009
[id:7977|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Dne 1. 5. 2009 bude zahájen zkušební provoz příjezdového podchodu v železniční stanici Liberec, včetně provedeného prodloužení podchodu.

Provoz v podchodu bude částečný, umožňující průchod mezi centrem města a ul. Husitská a Cechovní, s výstupy na nástupiště I a III.

Celkové dokončení příjezdového podchodu bude 1. 6. 2009, kdy bude do 3. 8. 2009, z důvodu rekonstrukce, současně uzavřen odjezdový podchod.

Na stavbu „Rekonstrukce příjezdového a odjezdového tunelu v žst. Liberec“, jejímž objednatelem je SŽDC, s. o., Stavební správa Praha, navazuje rekonstrukce ulic Husitská a Cechovní, jejímž investorem je Statutární město Liberec. Obě stavby provádí společnost EUROVIA CS (dříve Stavby silnic a železnic).

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302