Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přijímací řízení na střední školy ještě nekončí, jsou volná místa

Přijímací řízení na střední školy ještě nekončí, jsou volná místa

[25527|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/eduka2_613402dfc9.jpg]

24. 04. 2008
[id:6389|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

O strojírenství je větší zájem než o gastronomické obory, tak hovoří první statistické údaje po prvním kole přijímacích řízení na školách. Pozitivně se projevuje krajská kampaň TECHYes. Zprávu přinesl server www.risa.cz, neboli Regionální informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce.

Konec dubna je pravidelně na středních školách ve znamení přijímacího řízení. Žáci, kteří končí základní školy, přihlášky odevzdali sice do konce února, dnes již většinou vědí, jak uspěli se svou volbou. Střední školy je vybírají na základě vysvědčení ze základní školy, většina škol i letos použila výstupy z projektu CERMAT Hodnocení výsledků vzdělávání v 9. třídách základních škol, jenž proběhl na konci ledna. Namísto klasických přijímacích zkoušek se konají přijímací pohovory, kdy se zjišťuje zejména zájem žáka o daný obor.

Z předběžných údajů vyplývá, že pro příští školní rok nabídly střední školy v Libereckém kraji na 6000 volných míst, o které se v prvním kole ucházelo přes 4300 žáků. Může se tedy zdát, že míst je více než dostatek, ovšem o některé obory a školy je již dlouhodobě větší zájem než umožňují jejich možnosti. Tradičně k nim patří gymnázia, ekonomická lycea, nicméně největší zájem je o studium Elektronických počítačových systémů na liberecké Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické. Je dokladem možná překvapivého nadpisu článku, ale je tomu skutečně tak – o studium strojírenských oborů projevilo zájem 580 žáků, zatímco o studium gastronomie, tedy o obor kuchař, číšník či hotelnictví, se ucházelo 567 žáků. Do technických oborů - strojírenství, elektrotechnice, technické chemii, textilnictví, stavebnictví, dopravě a interdisciplinárních oborech, kam patří mechatronika a autotronika – celkově míří více než třetina žáků.

 

Zaměření oborů

Počet volných míst

Počet uchazečů

Ekologie a ochrana životního prostředí

60

47

Strojírenství a strojírenská výroba

831

580

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

358

275

Technická chemie a chemie silikátů

173

54

Potravinářství a potravinářská chemie

109

71

Textilní výroba a oděvnictví

165

69

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

125

80

Stavebnictví, geodézie a kartografie

528

334

Doprava a spoje

30

45

Speciální a interdisciplinární obory

144

108

Zemědělství a lesnictví

264

112

Zdravotnictví

145

116

Ekonomika a administrativa

546

385

Podnikání v oborech, odvětví

120

111

Gastronomie, hotelnictví a turismus

682

567

Obchod

226

77

Právo, právní a veřejnosprávní činnost

90

66

Osobní a provozní služby

170

127

Pedagogika, učitelství a sociální péče

30

38

Lycea

375

356

Gymnázia

488

535

Umění a užité umění

281

177

 

Žáci, kteří nebyli v rámci prvního kola přijati, se mohou přihlásit na školy, které budou vyhlašovat druhá, a v některých případech i třetí kola přijímacího řízení. Jejich seznam, včetně volných míst je k dispozici na stránce http://skolstvi.kraj-lbc.cz/page3333, kterou průběžně aktualizuje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Co je příčinou tohoto pozitivního vývoje?

 “Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje dlouhodobě podporuje rozvoj technických oborů, Navazuje tak na historické tradice kraje a České republiky a vychází tak vstříc zaměstnavatelům, které považuje za důležité partnery při formovaní vzdělávací politiky kraje.": říká náměstek hejtmana Petr Doležal.

Významným počinem je například všeobecně velmi dobře hodnocená kampaň TECHYes.

"Kraj má zájem v kampani pokračovat. V první fázi budou náklady na realizaci kampaně hrazeny z prostředků kraje. Do budoucna by měla být kampaň financována zdroji Evropských strukturálních fondů,” dodává s tím, že Liberecký kraj, i když obecně takto vnímán není, je krajem průmyslu. Přestože kampaň netrvá dlouho, již nyní lze vypozorovat její pozitivní vliv na profesní orientaci dětí resp. jejich rodičů."


Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302