Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Připomínkování pracovní verze Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje

06. 11. 2009

Současná Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje je platná do konce roku 2010. Letos začaly práce na přípravě nové. V červnu proběhla úvodní setkání s organizacemi pracujícími v oblasti EVVO i dalšími zájemci s cílem získat co nejvíce podnětů k tvorbě nového materiálu, který bude hlavním koncepčním dokumentem kraje v této oblasti pro období 2011 – 2020.

V současné době je připravena pracovní verze Návrhové části nové Koncepce EVVO Libereckého kraje. Pracovní setkání k jejímu dopracování proběhnou v nejbližších týdnech v Liberci, Jablonci nad Nisou, Turnově a České Lípě.

Pracovní materiál lze připomínkovat také prostřednictvím webového portálu pro ekologickou výchovu.

Pracovní materiály a bližší informace o pracovních setkáních jsou k dispozici na www.ekovychovalk.cz