Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Přípravné třídy tanvaldské školy vychovávají i rodiče

Daníčková Blanka

tiskový mluvčí

  • 28. 12. 2015 15:57
  • Rozvoj
  • Školství

Sdílet článek

Prvním krokem, který může děti vést z pasti sociálního vyloučení, je mateřská a základní škola. O tom, jak se daří vychovávat právě žáky ze sociálně slabých rodin, se přesvědčila při návštěvě Základní školy Horní Tanvald, v druhé polovině prosince náměstkyně hejtmana pro resort sociálních věcí Lenka Kadlecová. Doprovodili ji i zástupci vedením města Tanvaldu a úředníci dvou odborů Krajského úřadu Libereckého kraje.

Tanvaldská škola řadu let učí žáky, kteří by kvůli svému lehkému mentálnímu postižení nedokázali držet krok s výukou v běžné základní škole. A už se může pochlubit několika absolventy, kteří si po doplnění dalšího vzdělání našli zajímavou práci, byt a chystají se založit rodiny. Díky základu, který jim dala škola, začali žít odlišně než jejich rodiče, odkázaní takřka celý život na sociální dávky. Pro jejich rodiny, kde mnohdy nejstarší členové neumějí číst a psát, jsou tak konkrétním příkladem toho, že cesta do většinové společnosti existuje. Jen ji najít.

„Pro děti, které nenavštěvovaly mateřskou školu, zřídila škola přípravnou třídu. Je v ní 13 předškoláků. Učí se tu základním dovednostem, aby jim přechod do první třídy nepůsobil žádné problémy,“ vysvětlila náměstkyně Lenka Kadlecová. „Přípravná třída vychovává i rodiče, kteří musejí s dětmi doma procvičovat to, co se učí ve škole. Buduje tak vztah mezi školou a rodinou, v níž bývá dítě hlavním nositelem vzdělanosti,“ dodala.

Ředitel školy Luděk Špráchal provedl hosty oběma budovami a spolu s učitelkami jim ukázal konkrétní formy výuky v přípravné třídě. Děti se zde hravou formou učí správně vyslovovat a především soustředit. Také se učí řešit logické úlohy, pracovat v kolektivu a zvládat jemnou motoriku. Dohromady navštěvuje ZŠ Horní Tanvald celkem 44 dětí.

„Pokud se uchytí jeden žák z celé třídy, je to velký úspěch. Oba naši úspěšní absolventi pracují u policie jako asistenti prevence kriminality,“ přiblížil ředitel Luděk Špráchal. „Příští rok se mají v rámci integrace rušit praktické školy. Neumím si představit, kolik osobních asistentů bude muset stát platit, aby děti mentálně postižené nebo zaostalé mohly chodit do běžné školy. Budou brzdit výuku ostatních dětí a samy ztratí zbytky sebevědomí. Nebudou schopné držet krok se spolužáky, škola je nebude bavit,“ dodal.

Tanvaldská škola dbá také na rozvíjení manuální zručnosti svých žáků, například v jedné místnosti má zřízenou cvičnou kuchyň. Tady se dívky učí vařit. Učitelé se rovněž snaží vést žáky ke sportu. Škola pravidelně pořádá vánoční turnaj ve stolním tenise.

„V malém kolektivu přípravné třídy lze přihlížet k individuálním zvláštnostem dítěte, jeho úrovni dovedností a návyků. Vzdělávání vychází z programu mateřské školy, s dětmi se proto pracuje převážně formou her a takovým tempem, aby je práce v přípravné třídě zaujala, a zároveň v co největší míře napomáhala jejich rozvoji. Základem jsou různé druhy her, učení, rozhovor, hudební, výtvarné, pohybové a pracovní činnosti nebo třeba vycházky,“ shrnula Alena Losová, krajská radní resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky