Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Připravuje se veřejné projednání Návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 14. 07. 2020 08:23
  • Územní plán

Sdílet článek

V rámci dlouhodobého procesu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) se připravuje veřejné projednání Návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území.

ZÚR LK jsou základní územně plánovací dokumentací kraje pořizovanou dle stavebního zákona. ZÚR stanovují základní požadavky na uspořádání území kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu, veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a územní rezervy. ZÚR zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje ČR a koordinují územně plánovací činnost obcí.

Veřejné projednání Návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území se bude konat dne 23. července 2020 na Krajském úřadu Libereckého kraje. V rámci veřejného projednání bude nejprve podán odborný výklad zveřejněných dokumentů a následně bude dán prostor na dotazy.

Zveřejněný Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR LK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území a více informací k jejich veřejnému projednání a k možnosti jejich připomínkování dle stavebního zákona je na webu odboru územního plánování a stavebního řádu ZDE.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky