Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Proč vznikly problémy s pečovatelskou službou v okrese Liberec po převedení zařízení sociálních služeb z okresů na kraje

10. 02. 2003
[id:418|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

 

 

LIBERECKÝ KRAJ

Irena Benešová

náměstkyně hejtmana

 pro resort sociálních věcí, bezpečnosti a problematiku menšin

 

 

Proč vznikly problémy s pečovatelskou službou v okrese Liberec po převedení zařízení sociálních služeb z okresů na kraje.

Ráda bych čtenářům přesně vysvětlila důvod, proč dochází ke změnám. V některých  médiích se objevily zásadní nepřesnosti.

            V prvním znění zákona o obcích z roku 1990 byl ustaven institut „ Okresního shromáždění“,  kam byli voleni poměrným způsobem zástupci zastupitelstev měst a obcí okresu. Velká města měla v tomto orgánu veliký počet zástupců a naopak  některé malé obce byly zastupovány zastupiteli jiných obcí, protože počet jejich obyvatel na samostatného zástupce nestačil. Byl to prapodivný orgán, jehož jednou z mála pravomocí bylo schvalování rozpočtu okresního úřadu.

Přitom rozhodovat mohl pouze o malé části peněz, o vlastních příjmech okresu. A bylo na něm , kam tyto prostředky dá, na co je použije. V libereckém okrese toto shromáždění rozhodlo, že bude z těchto peněz financovat, mimo jiné, pečovatelskou službu poskytovanou Okresním ústavem sociálních služeb. Města a obce si stavěly za státní dotace  Domy s pečovatelskou službou s předpokladem, že je jejich provoz nebude nic stát, protože to přece platí okres. A tak to také dosud fungovalo.

            Ve všech třech ostatních okresech kraje, všechna města a obce si tyto služby financují ze svých rozpočtů. Na okrese Semily například už od roku 1994 . A kupodivu, právě v tomto okrese máme nejhustší síť těchto zařízení.

            Protože okresní úřady zanikly a žádné peníze na tuto službu kraj z ministerstva práce a sociálních věcí nedostane, není dost dobře možné, aby z prostředků kraje byla pečovatelská služba hrazena jen v jednom z okresů. Proto už od poloviny loňského roku jednáme s obcemi, kde liberecký  OÚSS tuto službu poskytoval o tom, zda si u této příspěvkové organizace službu objednají, nebo si ji zajistí vlastními silami. Pokud si službu zajistí sami, bude nutno snížit počet pracovníků  OÚSS Liberec.

            Mimo Město Liberec a Nové město pod Smrkem jsou příslušné dohody podloženy usneseními zastupitelstev. S Libercem je v jednání smlouva na 3 měsíce, Nové Město se ještě nerozhodlo. Pokud by ve svém Domě s pečovatelskou službou tyto služby zrušilo, hrozilo by vrácení dotace na jeho stavbu. Jde totiž o byty zvláštního určení a dotace na ně byla provozováním této služby podmíněna.

            My chápeme, že jde o službu, která rozpočty obcí zatěžuje. Je to ale služba pouze místní, nikoliv regionální a i ze zákona mají obce povinnost se o své potřebné postarat. V jakém rozsahu  a jakým způsobem, to je už na jejich rozhodnutí. Zvláště terénní služba je nezastupitelná a umožňuje obyvatelům a daňovým poplatníkům zůstat ve svém známém prostředí co nejdéle. My doufáme, že i kraj bude mít časem prostředky na to, aby tyto služby a jejich rozvoj podpořil.

Irena Benešová