Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Libereckém kraji ukazuje jak propojit teorii s praxí

10. 11. 2017

Za účasti více než třiceti zástupců středních a základních škol, školských zařízení a dalších subjektů se ve středu 1. listopadu uskutečnilo informační a metodické setkání k zahájení II. ročníku soutěže vědeckých a technických projektů v Libereckém kraji. Soutěž je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Libereckém kraji, jehož prioritou je ovlivnit profesní orientaci žáků na obory, které odráží žhavé potřeby nejen současného, ale i budoucího pracovního trhu.

Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory je zaměřen na děti od 6. třídy základní školy po 4. ročníky středních škol, kteří mají určité dispozice pro kreativní technickou činnost. Cílem programu je rozšíření počtu robotických klubů při základních školách, poskytnout metodickou i materiální pomoc školám při zakládání a vybavení klubu. Program však nemůže být realizován bez podpory ze strany pedagogů, proto jsou aktivity projektu určeny i jim. V rámci setkání byly účastníkům poskytnuty metodické materiály a měli možnost shlédnout praktickou ukázku činnosti dětí v kroužku robotiky v DDM Sluníčko v Lomnici nad Popelkou.

Soutěž vědeckých a technických projektů v LK vyhlašuje Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. ve spolupráci s Libereckým krajem a Nadací JABLOTRON. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, poukázal při osobní účasti na úzkou spojitost Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Libereckém kraji s projektem KAP a jeho naplňováním v projektu NAKAP. „Liberecký kraj se snaží podporovat projekty zaměřené na rozvoj tvořivosti a technického vzdělávání žáků, jako je například Dětská univerzita při Technické univerzity v Liberci, aktivity Science centra iQ LANDIA, protože je velmi důležité propojení vzdělávacího systému s neformálním vzděláváním a současně praxí,“ uvedl Petr Tulpa a zmínil dále nutnost změny charakteru výuky od kvantity ke kvalitě.

Předseda Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET Stanislav Medřický seznámil přítomné s výsledky prvního ročníku soutěže vědeckých a technických projektů, jehož vrcholem byla zahraniční studijní cesta všech účastníků – zpracovatelů projektů a jejich vedoucích do Francie. S kompletní Zprávou z I. ročníku soutěže se můžete seznámit zde.

„Druhý ročník soutěže vědeckých a technických projektů je zahájený. Věřím, že bude na projekty bohatší než první a na krajském festivalu se setkám nejen s žáky odborných škol, ale i gymnázií,“ dodal Petr Tulpa.

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624