Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Programy přeshraniční spolupráce

17. 08. 2021

Informace k programům naleznete na našich webových stránkách.

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Kontaktní místo pro programy přeshraniční spolupráce naleznete na krajském úřadě ve 14. patře, č. dveří 1418.

 

Mgr. Eva Říhová
odborný zaměstnanec pro externí komunikaci