Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Projekt Čistá Jizera – dokončena další etapa

30. 06. 2010

Skálova ulice v Turnově má od včerejška novou tvář. Slavnostního otevření se zúčastnil také radní LK Jaroslav Podzimek (ČSSD).

Po náročné rekonstrukci vodovodního řádu a kanalizace byla zakončena další část oprav v projektu Čistá Jizera.

,,Jsem rád, že mohu být přítomen této slavnostní chvíli a mohu tak poděkovat všem, kteří pracují na tomto velkém projektu. Po všech rekonstrukcích získají naše města nově opravené ulice a zlepší se tak i životní prostředí, ve kterém žijeme,“ uvedl Jaroslav Podzimek (ČSSD).

Celým slavnostním odpolednem provázeli žáci ZŠ 600 Turnov a dechový orchestr ZUŠ v Turnově.

Rekonstrukce kanalizace ve Skálově ulici je součástí komplexní investiční akce „Čistá Jizera – město Turnov. Tento projekt řeší zejména výstavbu nové kanalizace v částech města Turnova, kde doposud kanalizace nebyla. S tím je však spojená i nutná rekonstrukce a posílení kapacity stávající kanalizace v Turnově. Stávající kanalizaci ve Skálově ulici bylo nutno rekonstruovat před pokračováním rekonstrukce v ulicích Husova, Žižkova a Alej Legií a v návaznosti na nedávnou rekonstrukci kanalizace v ulicích Sobotecká, Hluboká, Náměstí Českého Ráje a první část Skálovy ulice (po Svěráckou bránu. Stávající kanalizace již byla ve velice špatném technickém stavu a její kapacita nebyla dostačující pro napojení dalších lokalit.

Stavební práce byly zahájeny 21. dubna 2009 v místě u Svěrácké brány. Rozděleny byly do tří základních etap : 1. etapa:  Od Svěrácké brány po Základní školu, 2. etapa:  Od Základní školy po sokolovnu, 3. etapa:  Od sokolovny po křižovatku s ulicí Husova.

V rámci stavby byla provedena rekonstrukce kanalizace v celkové délce cca 430 m z betonových trub o průměrech 400 až 500 mm a nutné přeložky vodovodu v trase kanalizace.

Zároveň s rekonstrukcí kanalizace byla realizována i rekonstrukce povrchů a přilehlých ploch Skálovy ulice.  

Před zahájením prací bylo vykáceno m.j. 14 ks lip ze stromořadí podél ulice Skálova a 4ks lip u chodníčku k internátu. Po dokončení stavebních prací bylo vysázeno celkem 65 ks stromů. Město Turnov se na akci podílelo celkovými náklady 6.214 tis. Kč na povrchy a zeleň a 933 tis. Investovalo do veřejného osvětlení.

Protože ve vazbě na uvedenou situaci byl plánovaný postup prací a organizace výstavby zcela odlišný od původních záměrů, byly stavební práce na kanalizaci, komunikaci a chodnících dokončeny v listopadu 2009. Práce na terénních úpravách a nové zeleni byly dokončeny v dubnu 2010. V květnu a červnu 2010 zde ještě probíhala rekonstrukce povrchů v předpolí Sokolovny, která řeší kompletní předláždění všech zpevněných ploch v před sokolovnou, výměnu obrubníků, rekonstrukci schodiště, nájezdů a postranních opěrných zdí.

Náklady stavby

Rekonstrukce kanalizace:                                                          4.220.000,- Kč

Kompletní úpravy komunikace a chodníků:                                7.898.000,- Kč        

Vegetační a terénní úpravy:                                                        2.540.000,- Kč

Veřejné osvětlení:                                                                         933.000,- Kč

Celkem:                                                                                15.591.000,- Kč

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624