Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Projekt kongresové turistiky Libereckého kraje.

Projekt kongresové turistiky Libereckého kraje.

[32403|b96c468ee222be45bd041d9a14525e92|5|public/kultura/foto_konference_19f904d032.jpg]

04. 06. 2009
[id:8201|autor:Ing. Moravcová Iveta|email:iveta.moravcova@kraj-lbc.info|telefon:485 226 589|mobil:|aktualizace:]

Jednou z cest, jak čelit hospodářské krizi v odvětví cestovního ruchu, je zlepšování poskytovaných služeb.

Oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje proto připravuje nový projekt kongresové a incentivní turistiky „Convention Bureau“ v Libereckém kraji, jehož podstatou je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při zajištění komplexní nabídky kongresových a incentivních činností a propagace měst a celého regionu jako vhodné kongresové destinace, a tím zvýšení přínosu a rozvoje celého odvětví cestovního ruchu. Projekt navazuje na celostátní projekt agentury CzechTourism.

Úvodní jednání k tomuto projektu se uskuteční v pondělí 8. června od 11:00 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje.
Případné podrobnější informace získáte na adrese Bc. Anna Tajčmanová, oddělení cestovního ruchu, telefon 485226265, anna.tajcmanova@kraj-lbc.cz

Ing. Moravcová Iveta
iveta.moravcova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 589